Přejít k hlavnímu obsahu
Krajský úřad zahájil příjem žádostí o kotlíkové dotace. Koho se týkají?

Krajský úřad zahájil příjem žádostí o kotlíkové dotace. Koho se týkají?

Zlín

V úterý 14. června zahájil krajský úřad příjem žádostí o kotlíkové dotace, které jsou určené pro nízkopříjmové domácnosti. Využity mohou být na výměnu starého neekologického kotle za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel.

 

Zlínský kraj na výměnu kotlů uvolní 455 550 000 korun. Program je určen pro nízkopříjmové domácnosti, které musí prokázat maximální výši čistého průměrného příjmu na jednu osobu domácnosti v roce 2020 do 170 900 korun.

 

Příjmy nemusí prokazovat domácnost, která je ke dni podání žádosti výhradně složená z osob pobírajících pouze starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně, nebo je žadatel nezletilý, je studentem denního studia do 26 let nebo od 1. 1. 2020 do dne podání žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi či příspěvek na bydlení.

 

Žadatel může získat až 95 % nákladů projektu, maximálně 180 000 korun v případě výměny za tepelné čerpadlo, 130 000 korun za kotel na biomasu a 100 000 korun za plynový kondenzační kotel.

 

Podpora je určena na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 v rodinných domech, bytové jednotce v bytovém domě nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu ruční nebo automat, nebo plynový kondenzační kotel.

 

Na realizaci výměny bude mít žadatel dostatek času, výměna musí být uskutečněna do dvou let od uzavření smlouvy, v odůvodněných případech bude možné tento termín prodloužit,“ informoval náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dotací Lubomír Traub.

 

Žadatelé o kotlíkové dotace se mohou od úterý registrovat, vyplňovat a elektronicky odeslat formulář žádosti, jehož listinnou podobu musí nejpozději do 31. srpna 2022 doručit osobně, poštou, nebo do datové schránky Zlínského kraje.