Přejít k hlavnímu obsahu
Třikrát a dost. Vsetín řeší problém s nájemníky městských bytů zpřísněním pravidel nájemních smluv

Třikrát a dost. Vsetín řeší problém s nájemníky městských bytů zpřísněním pravidel nájemních smluv

Vsetín

Kvůli častému nedodržování pravidel ze strany nájemníků městských bytů připravuje vsetínská radnice jejich zpřísnění. Stávající smlouvy se navíc rozhodla v deseti případech prodloužit o šest a v osmi případech pouze o tři měsíce. Standardně se přitom smlouvy prodlužují o celý rok.

 

S bezproblémovými nájemníky prodlužuje město nájemní smlouvu zpravidla o rok, ovšem kvůli špatné platební morálce, zanedbanému technickému stavu bytu nebo nedodržování domovního řádu může rada města schválit prodloužení nájmu na kratší dobu.

 

Vnímáme, že problémy s některými uživateli městských bytů jsou stále častější. Z jejich strany dochází k častému porušování pravidel. Proto jsme se rozhodli systém prodlužování smluv radikálně řešit,“ informoval starosta města Jiří Růžička.

 

Nájemníci, kterým v květnu rada prodlužovala smlouvy, nesplnili všechny podmínky pro užívání městských bytů. Někteří hradili nájemné a služby opakovaně po splatnosti.

 

Dobře nedopadly ani kontroly technického stavu bytů, některé odhalily závažné závady. Proto rada přistoupila ke schválení kratší nájemní smlouvy,“ uvedla místostarostka Simona Hlaváčová.

 

Společně s odborníky na bytovou problematiku pracuje město na zpřísnění zavedeného systému pod pracovním názvem „třikrát a dost“, což bude v praxi znamenat, že po třech porušení pravidel rada nájemníkům smlouvu neprodlouží.

 

V současné době činí dluh obyvatel městských bytů na nájemném, službách a ostatních poplatcích téměř 300 tisíc korun,“ dodala Simona Hlaváčová.

 

Vsetín má celkem 539 obecních bytů, z toho je 35 tzv. startovacích a 258 bytů zvláštního určení, které obývají především senioři.