Přejít k hlavnímu obsahu
V průtahu města Zubří byl zprovozněn nový most

V průtahu města Zubří byl zprovozněn nový most

Zubří

V Zubří byla před několika dny dokončena stavba nového mostu na silnici III. třídy, která prochází Zubřím a napojuje se na silnici I/35. Stavba vyšla na 25 milionů korun.

 

Stavební práce začaly ve druhé polovině března 2023 a probíhaly za úplné uzavírky. Doprava byla převedena na provizorní přemostění a řízena světelnou signalizací.

 

Nový most je tvořen železobetonovým rámem, založeným na železobetonových plošných základech. Na mostě bylo instalováno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní,“ uvedlo na svém webu Ředitelství silnic Zlínského kraje, které je investorem stavby.

 

Součástí stavby bylo také umístění chodníku pro pěší o šířce 1,5 metru na pravé římse mostu a úprava úseku koryta vodního toku – opevnění břehů z lomového kamene do betonového lože.

 

Napojení opevnění na stávající tvar koryta před a za navrženým opevněním z dlažby byl proveden z kamenné rovnaniny, břehy byly stabilizovány záhozovou patkou. Přístup pod most je zajištěn po služebním schodišti,“ informovalo ŘSZK.

 

Foto: ŘSZK