Přejít k hlavnímu obsahu

Město Zlín bude v roce 2024 hospodařit se schodkem 256 milionů. Nejvíc chce investovat do dopravy

Zlín

Zastupitelé Zlína schválili na svém posledním letošním zasedání rozpočet města na rok 2024. Ten počítá s příjmy 2,249 miliard a výdaji 2,505 miliard korun. Rozpočet podpořilo 24 z 35 zastupitelů.

 

Zlínská radnice bude v roce 2024 stejně jako letos hospodařit se schodkem. Krajské město počítá s výdaji v celkové výši 2,505 miliard korun, přičemž 1,899 miliard půjde na provozní výdaje a 606 milionů na investice. Schodek ve výši 256 milionů chce radnice pokrýt úvěry a finanční rezervou z minulých let.

 

Podle náměstka primátora pro ekonomiku a finance Miroslava Chalánka ovlivnilo strukturu příjmové části rozpočtu několik faktorů. „Kromě vládního konsolidačního balíčku měly zásadní vliv také predikce daňových příjmů Ministerstva financí České republiky pro rok 2024, predikce daňových příjmů nezávislého specialisty na oblast financování veřejných rozpočtů, princip opatrnosti v důsledku předpokládaného vlivu pokračující energetické krize na další vývoj ekonomiky nebo legislativní změny známé do doby sestavování rozpočtu,“ uvedl Miroslav Chalánek.

 

Chalánek současně upozornil, že existuje reálný předpoklad dorovnat schodek přebytkem z roku 2023 tak, aby rozpočet na nový rok 2024 byl vyrovnaný. „Celkově by to znamenalo, že se město Zlín nebude více zadlužovat,“ zdůraznil Chalánek.

 

Schválený rozpočet počítá zejména s investicemi do oblasti dopravy, kam by mělo putovat 152 milionů korun. Další investice budou směřovat do sociální péče, kam je alokováno 120 milionů korun. Na bytovou výstavbu je vyčleněno 71 milionů korun a investice půjdou rovněž do oblasti sportu, školství nebo IT technologií.

 

Město Zlín v novém roce navýší finance určené pro rozvoj místních částí o 15 milionů na celkových 40 milionů korun. O dva miliony na celkových sedm se navýší i rozpočet projektu Tvoříme Zlín, o kterém rozhodují občané „vnitřního“ Zlína. Pomocí Fondu pro-rodinných aktivit bude nově zavedena podpora komunitního života ve „vnitřním“ Zlíně,“ informoval primátor Zlína Jiří Korec.

 

Foto: Město Zlín