Přejít k hlavnímu obsahu
Zájem o paliativní péči roste. V Baťově nemocnici by v budoucnu mohlo vzniknout samostatné oddělení

Zájem o paliativní péči roste. V Baťově nemocnici by v budoucnu mohlo vzniknout samostatné oddělení

Út 8. 11. 2022 - 19:03 Zlín

Specializovaná paliativní péče se ve zdravotnických zařízeních v posledních letech stává nezbytnou součástí zdravotní péče o pacienty se závažným onemocněním v celé České republice. V Baťově nemocnici funguje paliativní konziliární tým od roku 2019 a letos nemocnice získala akreditaci v tomto oboru, která umožňuje vzdělávání lékařů ve Zlínském kraji.

 

Podpůrný paliativní tým se skládá z lékařů, zdravotních sester, sociálně-zdravotnického pracovníka a psychologa, velmi úzce spolupracuje také s kaplany nemocnice. Paliativní tým kontaktují zdravotníci jednotlivých oddělení nebo přímo rodiny pacientů.

 

Za pacienty přicházíme řešit nejen fyzickou stránku nemoci, symptomy, ale také jejich sociální, psychické, duchovní i spirituální potřeby. Nedílnou součástí naší práce je pečovat o rodiny a blízké nemocných. Dle potřeby se do péče zapojují jednotliví členové paliativního týmu,“ popsala lékařka paliativní péče Baťovy nemocnice Alena Kočendová.

 

Vedle podpůrného paliativního týmu mohou pacienti s příbuznými zvolit také další formu specializované péče, a to paliativní ambulanci. Ti, kterým to zdravotní stav umožní, přicházejí do ambulance, kde řeší například další postup pro případ, když se jejich zdravotní stav zhorší.

 

Vedeme samozřejmě i rozhovory s rodinami pacientů, buď v ambulanci nebo u pacientova lůžka. Říkáme tomu rodinné konference a je to důležitá složka naší práce. Často se jedná o pacienty, u kterých se řeší ukončení kurativní (vedoucí k vyléčení) terapie, přechod do paliativní péče. Mnohdy si nedovedou vůbec představit, co to pro ně znamená. A rodina se potřebuje zorientovat v situaci, která nastane. Někdy rodiny s pacientem o jeho nemoci vzájemně vůbec nekomunikují – s naší pomocí se dávají dohromady a vedeme je společně,“ upřesnila sestra podpůrného a paliativního týmu Radomíra Pečeňová.

 

Podpůrný paliativní tým a paliativní ambulance se v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně starají nejen o onkologické pacienty, ale o pacienty napříč jednotlivými odděleními nemocnice. Jsou to například kardiologie, neurologie, plicní oddělení nebo některé chirurgické obory.

 

Naším cílem také je, aby se paliativní péče v krajské nemocnici dostala více do povědomí a byla zahájena včas. Někdy je těžké během pár dní vykomunikovat s pacientem a jeho rodinou závažnost diagnózy, ukončení terapie a pak plánovat, co bude dál. Pokud se můžeme starat o pacienty déle i několik měsíců, dokážeme je vést směrem, který je pro ně a jejich blízké přijatelný. Máme tak dostatek času na vytvoření plánu péče. Mnoho lidí si pod pojmem paliativní představuje, že je to péče o pacienta, který za pár dní zemře. Takhle to ale není. Můžeme se starat mnohem déle, a dokonce mu díky naší péči život prodloužit,“ doplnila Alena Kočendová.

 

Paliativní péče se bude v Baťově nemocnici do budoucna dále rozvíjet. Mělo by zde vzniknout poradenství pro pozůstalé a časem také, pokud bude potřeba, paliativní oddělení.

 

Práce v paliativní medicíně je nelehká, ale pro nás všechny velmi obohacující. Je o medicínských dovednostech, ale i o naslouchání, komunikaci v našem týmu, s pacientem a jeho příbuznými i o komunikaci s personálem nemocnice. Těší mě, že jsme nablízku pacientům i jejich příbuzným, hledáme jejich potřeby, doprovázíme je na jejich nelehké cestě s nemocí,“ uzavřela téma Alena Kočendová.