Přejít k hlavnímu obsahu

Ve východní části Zlína vznikne nová obytná čtvrť. Boněcký rybník nabídne 400 bytů

Zlín

Ve východní části Zlína na pozemku o zhruba třech hektarech by už brzy měla vyrůst nová čtvrť pro bydlení Boněcký rybník. Městská rozvojová plocha nabídne celkem 400 bytových jednotek, z toho 280 na městských pozemcích a 120 na parcelách soukromých investorů.

 

Na základě výsledků architektonicko-urbanistické soutěže jsme nechali zpracovat na tuto významnou rozvojovou plochu územní studii a aktuálně pokračujeme s dalšími fázemi projekčních prací. V dané lokalitě by mělo vyrůst celkem devatenáct domů po více než dvaceti bytech, které jsou spojeny po třech do klastrů se společným podzemním parkováním,“ uvedl náměstek pro oblast majetku a územního a plánování Pavel Brada.

 

Podle náměstka Pavla Brady půjde o významnou a pro město Zlín nezbytnou bytovou výstavbu, která v lokalitě zajistí i adekvátní občanskou vybavenost.

 

Letos bychom chtěli získat územní rozhodnutí a vypořádat vzájemné vztahy s dalšími vlastníky v lokalitě při výstavbě Návazně proběhne investorská soutěž, na jejímž základě bychom prostřednictvím veřejné soutěže vybrali partnera, který výstavbu tohoto velkého souboru bytů zajistí,“ pokračoval Brada.

 

Město by tak mělo získat za svůj vklad pozemků a projektu se získaným územním rozhodnutím příslušnou část bytů jako byty nájemní.

 

Jsem přesvědčený, že se bude jednat o velmi kvalitní zástavbu, která naváže na nejlepší časy zlínské architektury,“ doplnil Pavel Brada. Poukázal přitom na fakt, že stejný postup už vyzkoušela také Praha nebo Ostrava a zkušenosti je možné čerpat především z Rakouska a Německa.

 

Město Zlín vykoupilo v letech 2020 a 2021 v lokalitě Boněcký rybník zhruba 2 hektary půdy, které navazovaly na už existující pozemky v jeho majetku.

 

V roce 2021 byl jako nejzdařilejší vyhodnocen projekt architekta Pavla Chládka, u kterého porota ocenila celkovou kultivovanost a racionalitu návrhu, který umožňuje opakování jednotlivých stavebních celků a vhodně doplňuje a zakončuje urbanistickou strukturu stávajícího sídliště,“ přibližuje ředitel Kanceláře architekta města Zlína Jindřich Nový.

 

Dodal, že v záměru je mix městských nájemních bytů, bytů pro rodiny, pro seniory, případně pro lékaře Krajské nemocnice Tomáše Bati. Stejně tak má být v lokalitě zajištěna občanská vybavenost.

 

Konstrukční řešení je koncipováno tak, aby umožnilo měnit dispozice bytů dle aktuální potřeby. Velký důraz je také kladen na kvalitu veřejného prostoru mezi objekty a jejich parkovou úpravu. Ve spojení s přilehlou lokalitou Boněckých luk se bude jednat o moderní, kvalitní a atraktivní formu bydlení,“ doplnil Jindřich Nový.

 

Vizualizace: Město Zlín