Přejít k hlavnímu obsahu
Otevření nového mostu v Přílukách přinese řadu dočasných změn, omezení a objížděk

Otevření nového mostu v Přílukách přinese řadu dočasných změn, omezení a objížděk

Zlín

V pondělí 7. listopadu se ve zlínských Přílukách otevře nový most přes železniční trať a řeku Dřevnici, který umožní napojení této místní části na průmyslovou zónu. O týden později bude následovat instalace provizorní lávky pro pěší a cyklisty v místě starého mostu. S otevřením nového silničního napojení souvisí také několik dopravních novinek včetně dočasných změn, omezení a objížděk.

 

Veškerá nová opatření a návrhy mají za hlavní cíl co nejméně zatížit a zdržovat provoz na hlavním silničním tahu I/49 od Zlína do Vizovic a obráceně, kde již nyní provádí Ředitelství silnic a dálnic opravy jednoho jízdního pruhu, a zároveň co nejméně zahustit provoz na Peroutkově nábřeží kolem nemocnice,“ uvedl tiskový mluvčí města Zlín Tomáš Melzer.

 

Peroutkovo nábřeží by mělo být co nejvíce průjezdné z důvodu pohybu sanitních vozů. Z důvodu usnadnění výjezdu sanitních vozů od areálu KNTB dojde také k zjednosměrnění části ulice Cecilka.

 

Po otevření nového mostu nastanou změny také v městské hromadné dopravě. Na nové napojení se od pondělí 7. listopadu přesune trasa hybridních trolejbusů, které jezdí z točny Příluky do průmyslové zóny a Lužkovic. Na točnu Za Kapličkou budou nadále jezdit jen autobusy linky 38.

 

Hybridní trolejbusy, které zajíždějí ve Zlíně na lince č. 11 z točny Příluky do průmyslové zóny a Lužkovic, budou jezdit od pondělí 7. listopadu již po nově otevřeném mostě přes železniční trať a řeku Dřevnici. Jízdní řády těchto spojů se zatím nezmění,“ pokračoval Tomáš Melzer.

 

Nové dopravní řešení v této lokalitě však neumožní vedení spojů 11g z Příluků na točnu Za Kapličkou. Ta bude proto obsluhována jen spoji autobusové linky 38 ve směru od Baťovy nemocnice, jako tomu už bylo v několika posledních týdnech při jednosměrné uzavírce Pekárenské ulice.

 

„Provoz na nové trase v Přílukách a dopady na pravidelnost a dodržování jízdních řádů MHD budeme od začátku pečlivě sledovat a vyhodnocovat. Pokud by nastala situace, že budou v této oblasti vznikat dopravní problémy, že se budou tvořit kolony vozidel, a zaznamenáme neúměrná zpoždění spojů MHD, máme připravenu variantu s využitím náhradní dopravy dvěma autobusy,“ doplnil vedoucí dopravního úseku DSZO Ondřej Vašulka.

 

 

DOPRAVNÍ NOVINKY V SOUVISLOSTI S OTEVŘENÍM NOVÉHO MOSTU:

 

Jedu osobním autem z centra Zlína a potřebuji do Průmyslové zóny Příluky:

Z důvodu zachování plynulosti provozu a zamezení kolon nebude možné z hlavního tahu do zóny odbočit vlevo. Do zóny tak bude vyznačena objízdná trasa přes Želechovice a Lužkovice. Lze využít také trasu kolem areálu nemocnice.

 

Jedu osobním autem z centra Zlína a potřebuji do části Příluky:

Nebude možné využit starý ani nový most. Příjezd do části Příluky bude možný kolem areálu KNTB po Peroutkově nábřeží

 

Jedu od centra Zlína nákladním vozem, autobusem či MHD k Průmyslové zóně Příluky:

Zákaz odbočení vlevo pro tyto vozy neplatí, lze využít nový most.

 

Jedu osobním autem od Vizovic a potřebuji do Průmyslové zóny Příluky:

Mohu využít nové napojení a odbočit z hlavního tahu doprava přes novostavbu mostu nebo mohu odbočit do zóny už dříve přes Lužkovice a část Hvozdenské ulice dle směrových tabulí.

 

Jedu osobním či nákladním autem od Vizovic a potřebuji do části Příluky:

Není možné využit starý ani nový most (kvůli částečné uzavírce ulice Cecilka). Využiju objízdnou trasu kolem Lidlu u křižovatky T. T. Bati a Podvesná XVII a dále kolem areálu KNTB.

 

Jedu osobním či nákladním autem od Vizovic a potřebuji na Pančavu, Příluckou či Štefánikovu ulici:

Na křížení ulice Pančava s Vizovickou (hlavní tah I 49) nemohu odbočit vlevo na Pančavu. Musím využít objízdnou trasu a vlevo odbočit až na křižovatce u Lidlu ve směru na ulici Díly VI a dále na Štefánikovu, Příluckou a Pančavu.

 

Jedu osobním či nákladním autem od Pančavy do Zlína:

Zákaz odbočení vlevo platí pro všechny vozidla.

 

Jedu z Příluku do Zlína

Využiju cestu kolem nemocnice

 

Všechna popsaná opatření a omezení budou platná nejdéle do konce tohoto roku. Celá stavba by měla být dokončena v květnu příštího roku.