Přejít k hlavnímu obsahu
Práce na stavbě dálnice D49 částečně uzavřou křižovatku u Zahnašovic

Práce na stavbě dálnice D49 částečně uzavřou křižovatku u Zahnašovic

Holešov

Stavba dálnice D49 v úseku Hulín – Fryšták se posouvá do další fáze, která si vyžádá částečné uzavření křižovatky u Zahnašovic u Holešova. Omezení začne platit v úterý 8. listopadu.

 

Zcela neprůjezdná bude obslužná komunikace mezi Zahnašovicemi a Martinicemi (ulice Šindelná), a to minimálně do konce roku 2023. Provoz mezi Žeranovicemi a Martinicemi však zůstane zachován. Objízdná trasa povede pro všechna vozidla přes město Holešov, a to do doby, než bude vyřešena náhradní objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 tuny přes průmyslovou zónu Holešova.

 

Na stavbě dálnice D49 v úseku mezi Hulínem a Fryštákem už téměř rok pokračují stavební práce. Ty jsme po letech soudních sporů opět obnovili loni v prosinci. Během tohoto roku jsme realizovali skrývku ornice, kácení dřevin, konsolidační násypy mostů, práce na dálničním tělese a zakládání mostů. Na budované trase dálnice ještě ve vybraných lokalitách pracovali archeologové. U obce Horní Lapač objevili osadu z doby kamenné. Archeologický průzkum už byl ukončen,“ popsal ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

 

Stavba je nyní ve fázi zemních prací, během kterých bude mimo jiné potřeba přemístit více než 2,7 milionu krychlových metrů zeminy.

 

Na stavbě se denně pohybuje více než 300 pracovníků s více než 200 kusy těžké techniky, pracujeme sedm dní v týdnu. Na celém sedmnáctikilometrovém úseku jsou hotové skrývky ornice a sanace podloží, na některých místech začínáme s výstavbou násypů v místě, kde dálnice povede nad terénem. Založili jsme některé mostní objekty, pokračují práce na spodní stavbě, tedy konstrukci pilířů. V nejbližším období nás čeká zahájení kanalizace a výstavba propustků, práce na mostních objektech budou pokračovat nepřetržitě i v zimním období,“ sdělil projektový manažer Skanska Martin Fischer.

 

Stavba dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem umožní převést vysoké intenzity silniční dopravy z komunikací vedených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína. To se příznivě dotkne i všech obcí na stávající trase silnice I/49, I/55, II/490 a II/432 v okresech Kroměříž a Zlín. Předpoklad dokončení prací je v roce 2024.