Přejít k hlavnímu obsahu
Na opravy silnic II. a III. třídy přidá Zlínský kraj dalších 75 milionů

Na opravy silnic II. a III. třídy přidá Zlínský kraj dalších 75 milionů

Út 19. 7. 2022 - 09:01 Zlín

Hejtmanství poskytlo částku 75 milionů korun Ředitelství silnic Zlínského kraje na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně propustků a mostů. Finance by měly umožnit, aby se i při zvýšených cenách udržel objem prací na krajské silniční síti zhruba na úrovni loňského roku.

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, které je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, použije 25 milionů korun na investiční stavby a 50 milionů korun na lokální opravy a udržovací práce hrazené z provozních prostředků.

 

„Nebylo vůbec jednoduché prosadit na úrovni kraje toto posílení rozpočtu ŘSZK. V období nárůstu cen energií a pohonných hmot bude velmi složité pokrýt požadavky všech krajských příspěvkových organizací,“ uvedl náměstek hejtmana Radek Doležel.

 

Poskytnuté investiční prostředky využije ŘSZK na posílení financování několika již probíhajících staveb, které tak bude možné dokončit a dofinancovat v dřívějších termínech již v tomto roce místo roku příštího.

 

Díky příspěvku bude možné realizovat na krajské silniční síti více vysprávek vozovek asfaltobetonovou směsí, stav několika úseků může být zlepšen pokládkou udržovacích nátěrů či novými koberci. Upravovat se budou i příkopy, propustky a mosty.

 

„Dodatečné posílení našeho rozpočtu vítáme. Nechci slibovat, že za ně rozběhneme zcela nové silniční stavby, ale spíše jde o to, že nám tyto peníze umožní zachovat celkový finanční objem prací na krajské silniční síti zhruba na úrovni loňského roku. Za situace letošního rychlého růstu cen to však znamená méně opravených úseků silnic,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

 

Objem finančních prostředků ŘSZK na investice od Zlínského kraje se tak zvyšuje o 25 milionů korun na nynější úroveň 207 milionů korun a objem provozních prostředků ŘSZK se zvyšuje z původních 396,5 milionu korun na nynější úroveň 446,5 milionu korun.