Přejít k hlavnímu obsahu
Část silnice z Bystřice pod Hostýnem na Holešov je po rekonstrukci

Část silnice z Bystřice pod Hostýnem na Holešov je po rekonstrukci

Bystřice pod Hostýnem

Silnice II. třídy č. 438 v Bystřici pod Hostýnem ve směru na Holešov už opět slouží bez omezení řidičům. Rekonstrukce šestisetmetrového úseku trvala pět měsíců a vyšla na více než 23 milionů korun.

 

Stavební práce začaly koncem letošního července a probíhaly za částečné uzavírky s řízením dopravy pomocí mobilního semaforového zařízení. Opraven byl úsek komunikace začínající zhruba 15 metrů od křižovatky s ulicí Na Domově a končící 100 metrů za dopravní značkou označující konec obce.

 

Šířka silnice byla sjednocena na sedm metrů mezi obrubami, mimo úseky s odbočovacími pruhy. Vodorovným dopravním značením byly vyznačeny levostranné odbočovací pruhy na místní komunikaci, k čerpací stanici pohonných hmot, na účelovou komunikaci k areálu SÚS a na sjezd k novému obchodnímu centru,“ informovalo Ředitelství silnic Zlínského kraje.

 

Součástí stavebních prací byla také úprava nedalekého mostu, vybudování ostrůvku v místě pro přecházení, výměna původních obrub podél silnice za nové, úprava připojení levostranné účelové komunikace, vybudování podélného odstavného pruhu v místě zúžení vozovky, úprava připojení místních a účelových komunikací a zpevněných ploch, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti a vegetační úpravy.

 

Během realizace stavby byl zjištěn lokálně horší stav podkladní vrstvy silnice, než předpokládal projekt. Poškozené úseky kanalizace bylo zapotřebí nahradit novým vedením. Havarijní stav hydroizolace mostu vyžadoval rozsáhlejší opravu objektu. Cena zakázky se proto z důvodu nutných víceprací zvýšila oproti původní vysoutěžené částce o necelé čtyři miliony korun,“ sdělili silničáři.

 

V roce 2024 ŘSZK zahájí rekonstrukci navazujícího úseku silnice II/438 směrem na Bílavsko v délce 3,5 kilometru. „Bude to samostatná nová stavba, která je zařazena do programu IROP, takže máme možnost jejího spolufinancování z fondů EU. V současné době už je na tuto stavbu uzavřena smlouva o dílo. Náklady dosáhnou částky 235,6 milionu korun,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

 

Foto: P. Zedková