Přejít k hlavnímu obsahu
Krajští radní navrhují ministerstvu školství udělit medaili Evě Solnařové

Krajští radní navrhují ministerstvu školství udělit medaili Evě Solnařové

Zlín

Rada Zlínského kraje navrhuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky udělit stříbrnou medaili 1. stupně ředitelce Střední školy oděvní a služeb Vizovice Evě Solnařové. Medaile je oceněním za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání.

 

Medaile se udělují každoročně ve dvou stupních – stříbrná medaile 1. stupně je oceněním za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Bronzová medaile 2. stupně bývá udělována za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.

 

Vyhlášení nositelů medaile probíhá každoročně u příležitosti Dne učitelů, tedy 28. března. „Jsou to lidé, jako je paní Eva Solnařová, díky kterým se vzdělávání v našem kraji úspěšně rozvíjí. Pod jejím vedením se škola stala moderní vzdělávací institucí, která na úspěšnou pracovní kariéru připravila už tisíce absolventů. Věřím, že pan ministr rozhodne kladně a medaile bude této osobnosti z našeho regionu udělena,“ komentuje nominaci radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství Zuzana Fišerová.

 

Eva Solnařová pracuje ve školství od roku 1979, od roku 1993 na Střední škole oděvní a služeb Vizovice, která má více než stoletou tradici. V současné době připravuje na povolání 420 žáků v oborech kadeřník, kosmetička, fotograf a krejčí. V průběhu více než 20 let působení Evy Solnařové se škola výrazným způsobem rozvíjela po stránce kvality výchovy a vzdělávání i kvality materiálních podmínek pro realizaci moderní výuky.

 

Od počátku jejího řízení školy se zaměřila na vyhledávání vhodných sociálních partnerů a profesionálů, kteří jsou nezbytní pro zajištění vysoké úrovně výuky. Postupně se jí podařilo navázat spolupráci nejen s kvalitními českými firmami, ale i s celosvětově uznávanými odborníky. Významnou oblastí práce Evy Solnařové je zavedení odborných stáží žáků ve firmách a výměnných programů stáží žáků a učitelů na pěti tuzemských středních školách, ale také v zahraničí.