Přejít k hlavnímu obsahu
Krajská galerie představí grafické dílo Maxe Švabinského

Krajská galerie představí grafické dílo Maxe Švabinského

Zlín

Výstavu klíčového představitele české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století Maxe Švabinského připravuje Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Expozice se zaměřuje na jeho rozsáhlou grafickou tvorbu, která je více než 200 díly zastoupena i ve sbírce galerie. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 21. března v 17 hodin.

 

Max Švabinský patřil k významným představitelům generace, která formovala základy moderní umělecké tradice. Jeho životní dílo krystalizovalo v širokém spektru mnoha aktivit. Na straně jedné byl pohlcen malbou, kresbou, grafikou a monumentální prací v architektuře, na straně druhé neváhal věnovat svůj čas pedagogickému působení nebo literárním počinům.

 

Brzy se stal vysoce respektovaným umělcem a vůdčí osobností pražské Akademie. Byl uznáván i v zahraničí, v roce 1923 jej například francouzský prezident jmenoval rytířem Řádu čestné legie,“ uvedla PR manažerka 14/15 Baťova institutu Alena Babicová.

 

Výstava se soustředí na bohatství jeho grafického projevu, který sleduje v několika tematických celcích. „Návštěvníci uvidí krajinné celky spolu s velkými oživujícími detaily přírody, podobizny předních kulturních osobností i nejbližších členů rodiny, komorní smyslné výjevy vedle výpravnějších mytologických scén nebo také biblická témata a parafráze básnických sbírek,“ přibližuje kurátorka výstavy Pavlína Pyšná.

 

Spíše než předložení faktografického přehledu, je cílem představit tvorbu Švabinského v kontextu s jeho autentickými poznatky a úvahami. Díla proto doprovází úryvky autorových textů, které přibližují zázemí jeho umělecké tvorby,“ pokračuje Pyšná.

 

Výstava dále přináší rozšiřující pohled na pedagogický přínos Maxe Švabinského, kdy v letech 1910 až 1928 vedl na pražské Akademii grafickou školu a výrazně ovlivnil další generace nastupujících umělců. Na výstavě jsou proto svými grafickými listy výběrově zastoupeni jeho někdejší studenti, mnozí dnes už etablovaní umělci, např. Cyril Bouda, Koloman Sokol, Miloslav Holý a další.

 

Výstava bude k vidění ve 14/15 Baťově institutu do 21. května 2023. Komentované prohlídky výstavy se uskuteční 4. dubna a 2. května vždy v 17 hodin.