Přejít k hlavnímu obsahu
Fotbalový Zlín podepsal memorandum o spolupráci se střední školou ORBIS

Fotbalový Zlín podepsal memorandum o spolupráci se střední školou ORBIS

Út 11. 1. 2022 - 14:01 Zlín

Nejde jen o rozvoj šikovných fotbalistů a jejich sportovních dovedností, ale také o vzdělávání, výchovu a formování osobnosti dětí a mládeže. Vedení ligového Fastavu Zlín v pondělí dopoledne společně s představiteli střední školy Orbis (SŠ Orbis) podepsalo Memorandum o vzájemné spolupráci.

 

Škola i klub mají městu a regionu co nabídnout, proto se na tuto spolupráci těšíme. Vzdělávání by se mělo stát nedílným nástrojem budoucího uplatnění sportující mládeže v její další životní etapě. Prostor pro spolupráci může být hned v několika oblastech, ať už společných akcích, on-line prostředí sociálních sítí či marketingu,“ sdělil po podpisu místopředseda představenstva FC Fastav Zlín Zdeněk Grygera.

 

O co jde?

Memorandum si klade za cíl v rámci Mládežnické fotbalové akademie na Vršavě významně propojit sportovní činnost s výchovně vzdělávacím procesem tak, aby se vzdělávání stalo nedílným nástrojem budoucího uplatnění sportující mládeže v jejím dalším životě. A to jak v průběhu studia, tak i po jeho skončení či po ukončení sportovní kariéry studentů.

 

Memorandum je výsledkem několika jednání, během nichž obě strany našly velmi rychle společnou řeč, neboť vyznávají stejnou filozofii, kterou je podpora sportující mládeže.

 

Jde o výjimečnou platformu spolupráce založenou na podpoře sportu ve spojení s kvalitním systémem vzdělávání. Tato platforma by měla být základním kamenem mnohem širšího budoucího partnerství.

 

Mám radost, že jsme se dohodli na vzájemném partnerství. V životě je všechno o lidech, o jejich postojích, ochotě pomáhat ostatním kolem sebe a o chuti měnit věci k lepšímu. Obě strany, jak škola ORBIS, tak fotbalový klub si plně uvědomují svoji společenskou odpovědnost a velmi široký dopad svých aktivit. Svojí činností nepřispívají jen ke zlepšování sportovních dovedností nebo k samotnému získávání vědomostí. Zároveň se vedle rodičů významně podílejí na výchově a formování osobnosti našich dětí a mládeže. Jsem si jistý, že náš projekt postupně získá širokou podporu dalších partnerů včetně Statutárního města Zlína,“ prohlásil člen představenstva FC Fastav Zlín David Žabčík.

 

Střední škola ORBIS nabízí moderní, vyvážené a komplexní studijní programy, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám studentů.

 

Vzdělání má svou nezastupitelnou roli také u sportovců. Navíc ne z každého bude reprezentant ČR nebo hráč zahraničního fotbalového klubu. Teprve v produktivním věku každý docení své vzdělání a možnost uplatnění i mimo sportovní svět. Proto se ve SŠ ORBIS chceme podílet na formování osobnosti právě takového žáka a poskytnout mu veškerou podporu v jeho úsilí jak na sportovním poli, tak i v rovině vzdělávání,“ uvedl ředitel střední školy ORBIS Roman Cibulka.

 

Členové zlínské mládežnické fotbalové akademie budou mít vzdělávací program této školy přizpůsoben tak, aby s kvalitním vzděláním mohli v nejvyšší možné míře rozvíjet své sportovní dovednosti a mohli tak co nejlépe reprezentovat svůj sportovní klub, školu, Statutární město Zlín i celý kraj.

 

Oblast školství a zájmové činnosti, stejně jako oblast sportu podporuji více než dvacet let. Vím tedy, jak jsou oba tyto segmenty klíčové pro rozvoj osobnosti, jak se vzájemně prolínají a doplňují. Proto jsem velmi rád, že jsme navázali právě tuto formu spolupráce. Velmi důležitým pilířem naší střední školy je individuální přístup ke studentům a respektování jejich potřeb například formou možnosti individuálního studijního plánu. Ten je výraznou pomocí především pro studenty intenzivně se věnující sportovním aktivitám,“ prohlásil majitel vzdělávacího institutu ORBIS a známý podnikatel Ivo Valenta.

 

Autor: Michal Konečný

Foto: FC Fastav Zlín