Přejít k hlavnímu obsahu
Fakulta managementu a ekonomiky má nového děkana

Fakulta managementu a ekonomiky má nového děkana

Zlín

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně má nového děkana. Byl jím zvolen dosavadní proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání Michal Pilík, který ve funkci nahradí Davida Tučka.

 

Michala Pilíka zvolil jednohlasně akademický senát fakulty v prvním kole, a to pro období 2024 – 2028. Své nové role se ujme v dubnu letošního roku.

 

„Jsem velmi úzce spjat s fakultou a mám zájem na jejím dalším rozvoji, cítím se být připraven čelit výzvám, které na mě, jako na děkana, čekají. Věřím, že během čtyřletého funkčního období budu fakultu rozvíjet po všech stránkách, aby byla přívětivá pro všechny studenty, akademické pracovníky i ostatní zaměstnance,“ řekl po zvolení Michal Pilík.

 

Budoucí děkan plánuje podle svých slov ještě více podporovat kolegy v kvalitní pedagogické práci, jejich osobním a profesním rozvoji, podporovat spolupráci mezi ústavy a slibuje také podporu všem studentům při zachování vysokého standardu výuky. Příležitost pro změnu vidí také ve zvyšování počtu studentů v navazujících magisterských programech.

 

Pětačtyřicetiletý Michal Pilík působí na fakultě jako zaměstnanec od roku 2003. Prošel pozicemi asistenta, odborného asistenta, tajemníka ústavu až po funkci proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání, posledních 8 let byl také statutárním zástupcem děkana.

 

Jeho specializací je management a marketing. Vystudoval obor Ekonomika a management na Fakultě managementu a ekonomiky a rovněž obor Pedagogika, učitelství a sociální péče. Vedle pedagogické činnosti vedl celou řadu projektů a je členem několika odborných rad.

 

Foto: UTB