Přejít k hlavnímu obsahu
Ťuk, ťuk, tady Český statistický úřad! Některé zlínské domácnosti navštíví terénní pracovníci

Ťuk, ťuk, tady Český statistický úřad! Některé zlínské domácnosti navštíví terénní pracovníci

Zlín

V době od 3. února do 23. června 2024 se v České republice koná výběrové šetření Českého statistického úřadu pod názvem Životní podmínky 2024. Speciálně vyškolení tazatelé při této příležitosti navštíví i několik vybraných domácností ve Zlíně.

 

Na území celé České republiky je do šetření zahrnuto 11 310 domácností, z nichž se 6 560 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Ve Zlínském kraji je to 589 domácností z 51 obcí. Všechny domácnosti poslal do šetření náhodný počítačový výběr. Zahrnuty budou ty osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

 

Pro výsledek šetření bude stěžejní vstřícný postoj dotazovaných. „Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s Českým statistickým úřadem je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v České republice, které nelze zjistit žádným jiným způsobem,“ uvedla ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu ve Zlíně Hana Hruboňová.

 

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu nebo dokladem totožnosti.

 

Ve všech fázích zpracování je také zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona o státní statistické službě vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech,“ doplnila ředitelka.

 

Smyslem výběrového šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

 

Foto: Jsf Abb (IC Zlín)