Přejít k hlavnímu obsahu
Baťova univerzita otevírá nový studijní program. Ten má propojit zdravotní a sociální oblast

Baťova univerzita otevírá nový studijní program. Ten má propojit zdravotní a sociální oblast

Út 9. 8. 2022 - 12:01 Zlín

Zlínská Univerzita Tomáše Bati otevírá od nadcházejícího akademického roku nový studijní program Zdravotně sociální péče. Možná bude prezenční i kombinovaná forma studia.

 

Studijní program Zdravotně sociální péče kombinuje teoretickou a praktickou výuku v oblasti zdravotnické a sociální péče, tedy znalosti z klinických a preklinických předmětů jako např. anatomie, domácí péče či geriatrie, včetně předmětů společenskovědního charakteru, jako je psychologie, sociologie, filozofie nebo etika.

 

Absolventi se orientují ve zdravotnické a sociální legislativě, umí řešit složité sociální situace klientů s postižením a poskytují sociální poradenství. Uplatní se ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, kojeneckých ústavech, hospicových zařízeních, denních stacionářích, státní správě či neziskových, charitativních a vzdělávacích institucích,“ uvedla proděkanka pro studium Lenka Drábková.

 

Díky propojení obou oblastí, zdravotní i sociální, je klientům v praxi poskytována komplexní pomoc a podpora, která souvisí s jejich zdravotní a sociální situací.

 

Zájemci o tento nový studijní program by neměli otálet – přihlášku ke studiu lze podat nejpozději do 11. srpna.