Přejít k hlavnímu obsahu
Pod chodníkem se ukrýval 550 let starý poklad

Pod chodníkem se ukrýval 550 let starý poklad

Čt 1. 7. 2021 - 10:00 Valašské Meziříčí

Velké překvapení čekalo na dělníky při rekonstrukci Žerotínovy ulice ve Valašském Meziříčí, kde se v těchto dnech buduje nový chodník. Během prací zde narazili na základy původní městské hradby staré více než půl tisíciletí.

 

Ve Valašském Meziříčí se aktuálně buduje na ulici Žerotínova nový společný pás pro cyklisty a chodce a rozšiřuje se stávající parkoviště. Po odstranění původního chodníku a odkrytí podkladní vrstvy však na dělníky čekalo velké překvapení.

 

Jedná se o část městské hradby, jejíž stavbu zahájili meziříčští měšťané někdy po roce 1538 za vlády Jana z Pernštejna. Hradba však byla dokončena až za pánů z Žerotína okolo roku 1560, respektive v roce 1570, kdy byla Poličenská brána přesunuta na dnešní ulici Poláškovu,“ přiblížil archeolog a vedoucí Muzejního a galerijního centra Valašské Meziříčí Jan Anlauf. Samotní archeologové však objevem překvapení nebyli. Jak dokazují historické materiály, současné ulice Žerotínova a Tolstého kopírují trasu původní hradby a právě na jejich křižovatce měla dříve stát rohová bašta. Památkáři proto podobný objev naopak očekávali.

 

Na odborném průzkumu pozůstatků hradby následně pracovali archeologové a památkáři Muzea regionu Valašsko a Památkového ústavu Kroměříž. „Zajímavé je, že šířka základu se pohybuje od 2,5 do 1,5 metru, přitom se dá předpokládat, že samotná hradba měla šířku více méně shodnou,“ doplnil památkář valašskomeziříčské radnice Petr Zajíc.

 

Společně s objevem městské hradby archeologové narazili také na základy domu, který navazoval na původní hradební základ. Dům však pravděpodobně vznikl až po jejím stržení.

 

Foto: Město Valašské Meziříčí