Přejít k hlavnímu obsahu
Zlínský kraj žádá po státu spravedlivé rozdělení daní. Společně s dalšími pěti kraji se zapojil do zákonodárné iniciativy

Zlínský kraj žádá po státu spravedlivé rozdělení daní. Společně s dalšími pěti kraji se zapojil do zákonodárné iniciativy

Zlín

Zástupci šesti krajů včetně hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše vytvořili iniciativu za férové financování krajů, v níž vyjadřují svůj nesouhlas se stávajícím zněním zákona o rozpočtovém určení daní. Ten podle nich není spravedlivý a některé kraje oproti jiným zvýhodňuje.

 

Naši občané platí daně stejně jako jinde v republice, a proto si náš kraj zaslouží spravedlivě nastavené podmínky. Dlouhodobá neochota změnit zastaralý systém přerozdělení daní nás přiměla se spojit a vyzvat vládu k debatě. Postoj šesti krajů nemůže ignorovat. V krajním případě jsme připraveni obrátit se na Ústavní soud,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

 

Nastavení principu dělení daní pro kraje je beze změn platné už téměř dvacet let, aniž by odráželo změny v počtu obyvatel, změny zdravotních služeb, dopravy či školství. Zatímco parametry v rozpočtovém určení daní pro obce jsou každoročně přepočítávány podle aktuálních dat, u krajů tomu tak není.

 

Úprava je opravdu nutná. Voláme po rozdělení, které bude nastaveno na základě objektivních kritérií a k jehož změně se zavázala vláda ve svém programovém prohlášení. Stávající přerozdělování daní není férové, a proto jsme se v rámci naší iniciativy spojili. Věříme, že šest krajů bude mít větší sílu a mediální pozornost, než když jsme návrhy na změnu podávali v průběhu let každý zvlášť,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

 

Zástupci Jihomoravského, Karlovarského, Libereckého, Pardubického, Středočeského a Zlínského kraje navrhují podíl krajů na daňových výnosech zvýšit ze stávajících 9,78 % na 10,8135 % a rozdělit podle nových kritérií.

 

Návrh novely zavádí jednotlivá kritéria, na kterých jsme se shodli, a jejich váhu. Jedná se například o počet obyvatel kraje, výměru území kraje, ale bere v potaz i délku silnic, počet studentů středních škol, počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby zřizovaných krajem nebo počet urgentních příjmů 1. typu v nemocnicích,“ vysvětlil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

 

Není možné systém zamrazit před dvaceti lety a nezohledňovat vývoj a potřeby. Ve Středočeském kraji za tu dobu vzrostl počet obyvatel o téměř 300 tisíc, to se ovšem v objemu financí, který stát krajům posílá, nezohledňuje,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

 

Návrh novely uplatňuje stejná kritéria na všechny kraje, vyjma Hlavního města Prahy, kde jsou používána jen některá, protože ostatní jsou již pro hlavní město dostatečně zohledněna v rámci ustanovení rozpočtového určení daní obcí, a jejich dvojím zohledněním by došlo k nepřiměřenému zvýhodnění hlavního města oproti ostatním krajům.

 

Současnému systému rozpočtového určení daní chybí spravedlivost v tom smyslu, že na výkon stejných veřejných služeb a kompetencí dostávají menší kraje méně peněz. Aktuální podoba návrhu rozpočtového určení daní v konsolidačním balíčku také nezohledňuje objem činností krajů a zejména jeho vývoj v čase, kde se dysbalance mezi příjmy krajů prohlubuje s postupně rostoucími příjmy a výdaji,“ dodal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

 

Foto: Zlínský kraj