Přejít k hlavnímu obsahu
Záchranáři Zlínského kraje získali potřetí v řadě diamantové ocenění v péči o pacienty s mrtvicí

Záchranáři Zlínského kraje získali potřetí v řadě diamantové ocenění v péči o pacienty s mrtvicí

Zlín

Už potřetí v řadě dosáhla Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje na nejvyšší, tedy diamantové ocenění v péči o pacienty postižené cévní mozkovou příhodou. Cenu uděluje iniciativa Angeles, která se celosvětově zabývá systémem zlepšení péče o pacienty postižené mrtvicí.

 

K pacientům s cévní mozkovou příhodou vyjíždí záchranáři ZZS ZK i několikrát denně.

 

Na udržení vysoké odbornosti v této problematice klademe velký důraz. O kvalitě života pacienta postiženého CMP totiž rozhodují minuty. Děkuji všem členům záchranářských posádek za jejich vysokou profesionalitu,“ uvedl náměstek léčebné péče ZZS Zlínského kraje Dorián Pfeifer.

 

Mrtvice je druhou nejčastější příčinou úmrtí a třetí nejčastější příčinou invalidity na světě. Je prokázáno, že zdravotnická záchranná služba může díky zlepšení své činnosti v oblasti rozpoznání této diagnózy a časnému transportu pacienta do správného zdravotnického zařízení zvýšit přežití a snížit invaliditu v důsledku tohoto onemocnění.

 

Jedním z nástrojů, jak zlepšit činnost a rozpoznat slabé stránky systému, je pravidelné školení zaměstnanců, sběr dat a jejich kvantitativní a kvalitativní hodnocení. Díky iniciativě Angeles došlo ke zlepšení systémů i v České republice.

 

Hodnocení probíhá kvartálně a data z pracovišť, která je sbírají a jsou ochotna se o ně podělit, jsou zasílána k další validaci. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje s iniciativou Angels spolupracuje, má systematicky nastavené postupy a sbírá data, která odesílá k externímu hodnocení,“ zmiňují záchranáři na webu ZZS ZK.

 

Mezi hodnocená kritéria patří například průměrný čas strávený s pacientem v místě události, procento pacientů s cévní mozkovou příhodou směřovaných do vysoce specializovaného pracoviště s iktem a další.

 

Foto: ZZS ZK