Přejít k hlavnímu obsahu

Za několik měsíců se ve Zlíně začne stavět nová budova UTB

Zlín

Nejstarší budova univerzity Tomáše Bati z roku 1932 kvůli nevyhovujícímu technickému stavu definitivně zmizela v loňském roce z povrchu zemského. Na jejím místě vyroste nová budova, kde se budou vzdělávat studenti zcela nových oborů.

 

Nová budova Fakulty technologické vyroste v blízkosti zlínského autobusového nádraží na místě bývalé budovy fakulty U1. Stavební práce by měly být zahájeny letos v září a dokončeny budou v roce 2026. V nové budově by v budoucnu měla probíhat výuka bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v oborech zaměřených na chemii, strojírenství, progresivní materiály a technologie, potravinářství nebo zdravotnictví.

 

Celkové výdaje projektu včetně dodávky technologického vybavení a interiérů jsou vyčísleny na 650 milionů korun, z toho 200 milionů tvoří dotace Zlínského kraje.

 

Dotace ze Zlínského kraje pokryje zhruba třetinu nákladů, další třetina bude uhrazena ze zdrojů MŠMT a zbytek zaplatí univerzita z vlastních zdrojů,“ upřesnil rektor UTB Milan Adámek.

 

V souvislosti se schválením dotace na výstavbu nové budovy uzavřelo vedení Zlínského kraje s Baťovou univerzitou také smlouvu, ve které se UTB zavazuje vytvořit minimálně 400 nových studijních míst v celkem sedmi nových studijních programech.

 

Univerzita Tomáše Bati je nejvýznamnější vzdělávací institucí ve Zlínském kraji, a je proto naším klíčovým partnerem. (…) Jde hlavně o nové studijní programy, jejichž vznik jsme na univerzitě sami iniciovali, protože jsou velmi důležité pro další rozvoj kraje. Část z nich se bude vyučovat právě v nové budově technologické fakulty, jejíž stavbu jsme dnes dvě stě miliony podpořili,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

 

V akademickém roce 2027/2028 tak bude zahájena výuka ve čtyřech nových studijních programech. Konkrétně půjde o programy Strojírenství a výrobní technologie, Zdravotnický záchranář, Technologie a hodnocení potravin a Materiály a technologie. O rok později přijdou na řadu Radiologická asistence, Gastronomie a výživa a Polovodičové materiály.

 

Oceňujeme, že má vedení Zlínského kraje zájem podílet se na vysokoškolském vzdělávání v regionu a snahu udržet naše absolventy v kraji, je to nesmírně důležité,“ dodal Milan Adámek.

 


Ve smlouvě se univerzita dále zavazuje například k tomu, že nově postavenou budovu technologické fakulty bude každoročně využívat minimálně 1200 studentů, že zajistí akreditaci 12 studijních programů v anglickém jazyce nebo že Fakulta technologická mezi lety 2025 a 2030 zorganizuje 500 přednášek pro základní a střední školy a 100 přednášek pro veřejnost.

 

Foto: UTB