Přejít k hlavnímu obsahu
Ve zlínských lesích se kácí, těžba potrvá až do března

Ve zlínských lesích se kácí, těžba potrvá až do března

Zlín

Pracovníci Lesů města Zlína jsou v posledních týdnech v permanenci – od začátku ledna až do března probíhá v jejich režii plánovaná těžba dřeva ve zlínských lesích. Ta se týká místní části Lazy, přesněji lesů nad hvězdárnou a gymnáziem.

 

„Pravidelní návštěvníci lesa nemusí mít obavy ani pochybnosti o probíhajících pracích. Několik týdnů dlouhé kácení, které může ovlivnit zimní počasí, je koordinovanou akcí, která se týká pouze vybraných porostů,“ ubezpečil Marek Koutný, jednatel společnosti Lesy města Zlína.

 

Porosty začleněné do městského majetku patří do kategorie „hospodářské“. Zatímco společnost Lesy města Zlína spravuje jedenáct katastrálních území, porosty na Tlusté hoře jsou ve správě Odboru městské zeleně MMZ.

 

Vnímáme odpor části veřejnosti k těžbě. Obyvatelé přilehlých městských částí si často stěžují, že v době těžby mají v lese ztížený pohyb, ať už kvůli klestu po těžbě nebo kvůli prachu či blátu na lesních cestách. Lesy města Zlína ale mají povinnost se o svěřený majetek starat s péčí řádného hospodáře a za svá rozhodnutí se pravidelně zodpovídají dozorčí radě a Radě města Zlína. A mohu jen potvrdit, že rozhodnutí společnosti byla vždy správná,“ sdělil náměstek primátora pro životní prostředí a zemědělství Vojtěch Volf.

 

Lesy města Zlína při hospodaření využívají takzvanou metodu cílových stromů. To znamená, že se vybraným stromům snaží vytvořit ideální podmínky pro růst. 

 

Ve chvíli, kdy tito jedinci dosáhnou požadovaných parametrů a jejich další vývoj by už nebyl tak progresivní, jsou z porostu odstraněni. Uvolní se tak místo dalším nadějným stromům. V průměru se tak v porostu kácí každý pátý strom,“ vysvětlil Koutný.

 

Výnosy z těžby ve zlínských lesích se použijí na financování prací související přímo s těžbou či následným zalesněním a ošetřováním nového porostu. Peníze putují také na opravy, odvodnění a zpřístupnění lesních cest. Výnosy financují také údržbu dalších zařízení, která zpříjemňují občanům pobyt v lese.

 

Pokud by těžba v okolí města dostala stop, nastala by přesně opačná situace, než v jakou občané požadující její zastavení doufají. Majetek by ztratil svoji soběstačnost, a musel by se začít dotovat. Les by postupně stárl a začal se samovolně rozpadat. Vlivem klimatické změny by zřejmě nastal plošný rozpad lesa. To by vedlo k horší průchodnosti kvůli popadaným stromům přes cesty a stezky a hlavně zvýšenému riziku nekontrolovatelného pádu větví a celých stromů,“ zdůvodnil pravidelné kácení Vojtěch Volf.

 

Během těžby je zakázáno vstupovat do lesního porostu, kde těžební práce probíhají. Tyto porosty budou označeny páskou ZÁKAZ VSTUPU. Omlouváme se návštěvníkům lesa za ztížený pohyb v lese během realizace těžebních prací,“ dodal závěrem Koutný.

 

Foto: Město Zlín