Přejít k hlavnímu obsahu
Trojice vědců z Baťovy univerzity získala prestižní Fulbrightovo stipendium

Trojice vědců z Baťovy univerzity získala prestižní Fulbrightovo stipendium

Zlín

Jan Kalenda, Jakub Trojan a Martin Cvek. S těmito třemi vědci se v příštím akademickém roce nebudou vídat studenti zlínské Baťovy univerzity. Získali totiž prestižní Fulbrightovo stipendium, které je považováno za jedno z nejprestižnějších na světě, a pojedou do USA.

 

Jan Kalenda, dosavadní prorektor Univerzity Tomáše Bati pro kvalitu, odletí v listopadu do města Irvine v Kalifornii, kde bude působit na Kalifornské univerzitě. Získání Fulbrightova stipendia považuje za velký úspěch.

 

Na výzkumný pobyt se velmi těším a věřím, že přispěje nejenom k mému dalšímu rozvoji, ale i k tomu, že nabyté poznatky budu schopen přenést zpět do Čech,” uvádí Jan Kalenda, který bude na Kalifornské univerzitě pracovat v týmu profesora Desjardninse.

 

Budou to materiály k mé další knize s názvem Political Economy of Adult Learning Systems in Central Europe. Plánovaný výzkum je založený na datech z celosvětového šetření, který pro organizaci UNESCO koordinuje právě tato univerzita,” dodává Jan Kalenda.

 

Výzkum Jana Kalendy se především zaměřuje na účast dospělých v celoživotním učení a s tím souvisejících bariér a vzdělávací politiky. Kromě toho je aktivně zapojen do bádání v oblasti historické sociologie a validizace zahraničních výzkumných nástrojů pro zkoumání učení.

 

Další ze stipendistů, Jakub Trojan z Fakulty logisticky a krizového řízení, se chystá do Santa Barbary, kde bude na tamní univerzitě studovat proměny občansko – vědních projektů v době postpandemické s důrazem na příklady dobré praxe.

 

Konkrétně se budu zabývat projektem bezpečné a udržitelné mobility BikeMaps.org. Jedná se o projekt, který prostřednictvím občanské vědy mapuje bezpečnost cyklistů. Zároveň se zapojím do rozvoje projektu WalkRollMap.org, který je zaměřený na bezpečnost průchodu městem pro osoby tělesně znevýhodněné např. na invalidním vozíku,“ popisuje Jakub Trojan.

 

Posledním z úspěšných stipendistů je Martin Cvek, který nyní působí jako vědecko – výzkumný pracovník v Centru polymerních systémů zlínské univerzity. V září odletí na Carnegie Mellon University do Pittsburghu v Pensylvánii.

 

Výzkum bude zaměřen na syntézu makromolekulárních materiálů s využitím piezoelektrického jevu. Jedná se o propojení organické syntézy a materiálového inženýrství, které by mělo vyústit v novou technologii řízené přípravy polymerů a jejich kompozitů. Snahou bude prozkoumat a najít mechanismy aktivace polymeračních reakcí, které by vedly ke snížení energetické náročnosti procesu oproti konvenčním technologiím, a tím přispět k řešení globálních problémů, jako jsou nedostatek energetických zdrojů a uhlíková neutralita,“ uvádí Martin Cvek.

 

Martin Cvrček bude na univerzitě pracovat ve skupině profesora Krzysztofa Matyjaszewskeho, který patří mezi nejcitovanější chemiky na světě.