Přejít k hlavnímu obsahu
Restaurační loď zmizí z Kudlovské přehrady v polovině roku 2024, pak se nádrž vypustí

Restaurační loď zmizí z Kudlovské přehrady v polovině roku 2024, pak se nádrž vypustí

Zlín

Dlouhodobě plánované vyčištění Kudlovské přehrady dostává jasnější obrysy. Přibližně za dva měsíce by zlínská radnice měla od soukromé majitelky odkoupit restaurační loď, která doposud bránila vypuštění nádrže. K tomu by mělo dojít na podzim příštího roku a samotné čištění nádrže je na programu v letech 2025-2026. Odbahnění přehrady město vyjde na přibližně 22 milionů korun.

 

Kudlovská přehrada je dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu, a je proto třeba ji vyčistit. To ale není možné bez úplného vypuštění nádrže a tím pádem i odstranění restaurační lodi Bárka, která na přehradě trvale kotví. Aby se plavidlo mohlo z přehrady odstranit, rozhodlo se jej město Zlín od původní majitelky odkoupit, a to za částku 2,5 milionu korun.

 

K odkupu plavidla by mělo podle vedení města dojít nejpozději 31. ledna 2024. Přibližně v polovině stejného roku se plavidlo z přehrady odstraní, v podzimních měsících by mělo následovat vypuštění nádrže a příprava na samotné vyčištění v letech 2025-2026. „Způsob, jakým se loď vyzvedne, je dosud v řešení,“ upřesnil tiskový mluvčí Zlína Tomáš Melzer.

 

Snaha o vyčištění přehrady trvá už od roku 2005, kdy se pod hladinou uskutečnil orientační potápěčský průzkum. O rok později zde majitel přehrady, kterým je státní podnik Povodní Moravy, provedl měření výšky sedimentů a město Zlín zahájilo přípravy na jejich odtěžení. Již v roce 2004 však byla na hladinu umístěna restaurační loď, která tyto snahy zbrzdila a nakonec zcela znemožnila.

 

„Důvodem je, že nádrž nebylo možné bez finančně náročné stabilizace lodi vypustit. Ani odbahnění pomocí plovoucího bagru a sacího potrubí by se neobešlo bez nutnosti řešit, a to i do budoucna, stabilitu lodi. Její zabezpečení by si vyžádalo přibližně tři miliony korun. Proto je dobrou zprávou, že majitelka se ji letos rozhodla městu prodat a to ji následně odstraní,“ uvedl primátor Jiří Korec.

 

Přesný termín pro začátek čištění přehrady však podle zlínské radnice zatím nelze stanovit. Nejdříve přijdou na řadu jednání s Povodím Moravy, neboť kromě odtěžení sedimentů a vybudování sedimentační jímky pro zachycení a snazší odstranění dalších, v budoucnu splavených nánosů, bude třeba opravit i bezpečnostní přepad z nádrže a vypouštěcí ventil u dna. „Toto technické zařízení je v majetku Povodí Moravy a je potřeba termín jeho opravy sladit s termínem odbahnění nádrže,“ vysvětlil primátor Korec.

 

Vlastní realizace projektu nebude jednoduchá. Vyžádá si odstranění náletových dřevin z vodní plochy, vybudování sjezdu k nádrži pro těžkou techniku, postupné vypuštění nádrže, vybudování provizorního koryta Kudlovského potoka přes plochu nádrže, částečné vymrznutí sedimentů, postupnou těžbu a odvoz sedimentů včetně průběžného pyrotechnického průzkumu, opravu bezpečnostního přepadu, vybudování sedimentační jímky a úpravy břehů s úkryty pro vodní živočichy. Až poté se bude nádrž znovu postupně napouštět.

 

Předpokládá se, že práce by mohly začít v říjnu 2025 a skončit na závěr roku 2026. V další etapě by pak následovala úprava okolí nádrže se vzrostlou zelení,“ zmínil Melzer.

 

Foto: Petra Dostálková