Přejít k hlavnímu obsahu
Primářka zlínské onkologie Markéta Pospíšková: Nejdůležitější je přijít včas

Primářka zlínské onkologie Markéta Pospíšková: Nejdůležitější je přijít včas

Zlín

Onkologických onemocnění rok od roku přibývá. Jen v Baťově nemocnici ve Zlíně jich v roce 2020 přibylo 1200, v loňském roce pak 1300. „Bohužel se posouvá i věk. Dříve to byli hlavně lidé 75 let a výše, teď je onkologických onemocnění nejvíce ve věkové kategorii 50 až 60,“ říká primářka Onkologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně MUDr. Markéta Pospíšková.

 

Proč ta čísla stoupají?

Přestože se v mnoha ohledech zlepšilo díky osvětě chození na preventivní vyšetření, pořád se ještě najde hodně lidí, kteří na ně nechodí. Druhou věcí – a to lidé neradi slyší – je nezdravý životní styl. Například zdravé stravování je velmi důležité. Ve Zlínském kraji, což mnohé překvapí, jsme na prvním místě v České republice v počtu nádorů hlavy, krku, jícnu, žaludku, slinivky. To vše souvisí se špatnými stravovacími návyky, s pitím tvrdého alkoholu a hodně s kouřením.

 

Takže klasika – jíst zdravě, hýbat se…

Přesně tak, opakujeme to pořád dokola, ale stále tomu někteří lidé začnou věřit až ve chvíli, kdy onemocní. A v poslední době je důležitý ještě jeden faktor – stres. V covidové a postcovidové době byl stres obrovský, a to i u mladších ročníků. Čili důležitá je také určitá psychohygiena, čas na odpočinek, odreagování. Ale určitě ne v podobě alkoholu a kouření.

 

Vyhnout se stresu ale není jednoduché.

Máte pravdu, není, můžeme ho však odbourávat třeba právě pohybem, ať už v přírodě nebo na kole, na lyžích a podobně. Stres je spouštěč. My všichni v sobě máme onkogeny, máme dáno v naší DNA, že můžeme mít rakovinu. Tohle hlídá, laicky řečeno, takový strážný bod, a jakmile je oslabený nějakou infekcí nebo trvalými stresovými situacemi, může se spustit tvorba rakovinových buněk, nádoru. Často vidíme návraty bývalých onkologických pacientů. My je vyléčíme, ale oni potom zažijí výraznou stresovou situaci, například propuštění z práce, rozvod nebo úmrtí v rodině, a nádor se jim vrátí.

 

Jaká jsou nejčastější onkologická onemocnění?

Stále to jsou nádory kůže – a teď nemám na mysli melanom, spíše nádory, které nejsou tak zhoubné a dají se úspěšně léčit. Z těch dalších určitě nádory střeva, prsu, nádory plic nebo prostaty. To jsou pak mnohem závažnější průběhy a je velmi důležité zachytit je v co nejčasnějším stadiu.

 

Tady asi hrají velkou roli i preventivní vyšetření.

Ano, velmi důležité jsou screeningové programy. To znamená pravidelné vyšetření na mamografu, kolonoskopie a screening karcinomu děložního čípku. U žen se díky osvětě a možnosti mamografického vyšetření od 45 let zlepšila jejich „návštěvnost“ tohoto vyšetření, rakovinu prsou se daří diagnostikovat v časných stadiích a tím pádem i dobře léčit. Přesto je celorepublikově podchyceno pouze 60 procent z celkového počtu žen po 45. roce. Důležité je i vyšetření stolice na krvácení, což by měl aktivně nabízet pacientům nad 50 let praktický lékař, nebo kolonoskopie. Muži by také měli žádat od svého praktika vyšetření PSA z krve, které může včas odhalit rakovinu prostaty. A neměli bychom zapomenout na samovyšetřování. Ženy by si prsa měly samy prohmatat každý měsíc po ukončení menstruačního cyklu, muži by měli dbát na samovyšetření varlat.

 

Spousta lidí zanedbává preventivní vyšetření u ambulantních specialistů.

Ženy musí chodit na pravidelné gynekologické prohlídky! Karcinom děložního čípku je zachytitelný v časných stadiích, takže to má obrovský význam. A nesmíme zapomenout na očkování. Málo se ví, že očkování proti rakovině děložního čípku funguje také proti nádorům hlavy a krku. V poslední době přibývá nádorů hlavy a krku a jsou způsobeny stejnou infekcí, která je příčinou karcinomu čípku. Stojí tedy za to očkovat holky i kluky, ideálně už ve věku 12-14 let. Zastavím se ještě u zubních preventivních prohlídek.

 

Ty nějak souvisejí s onkologickým onemocněním?

Souvislost tam určitě je. Máme docela vysoké procento mladých lidí, kolem 35 let, kteří onemocněli rakovinou jazyka. V některých případech i proto, že měli špatně ošetřený chrup a docházelo tam ke chronickému dráždění a poranění jazyka. Takže pravidelné preventivní zubařské prohlídky jsou také velmi důležité!

 

Pojďme si říct závěrem něco optimistického…

Optimistické určitě je, že při včasném záchytu rakoviny v raných stadiích jsme schopni ji v 90 procentech případů vyléčit. Navíc v dnešní době máme jen za loňský rok 30 nově vyvinutých léků, které onkologickou léčbu posouvají dopředu. V onkologii se pořád něco děje, máme novinky, které lidem přinášejí prodloužení přežití. Ale stejně musím i teď znovu zopakovat - nejdůležitější je přijít včas.

 

Foto: KNTB