Přejít k hlavnímu obsahu
Nutrie ve Zlíně ničí břehy. Lidé nerespektují zákaz krmení

Nutrie ve Zlíně ničí břehy. Lidé nerespektují zákaz krmení

Zlín

Město Zlín se dlouhodobě potýká s invazivními druhy hlodavců. Snahu magistrátu o snížení populace především nutrií a potkanů však narušují lidé, kteří nerespektují zákaz krmení.

 

Podle statistik Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína se populace těchto škůdců neustále zvětšuje, což má negativní dopad na životní prostředí a bezpečnost obyvatel. Situace je nestálá především ve východní části města, konkrétně v Bartošově čtvrti, kam jezdí strážníci městské policie nejčastěji.

 

Odbor životního prostředí ve spolupráci s městskou policií aktivně provádí odchyt nutrií a likvidaci potkanů už od roku 2008, avšak s omezeným úspěchem. V poslední době se stal hlavním problémem pravidelný přísun potravy, který komplikuje úsilí o kontrolu populace škodlivých druhů,“ uvedl náměstek primátora pro oblast životního prostředí a zemědělství Vojtěch Volf.

 

Zatímco v roce 2022 se podařilo odchytit 34 nutrií, v roce 2023 to bylo pouze 6 zvířat a v roce 2024 žádné. Důvodem je i fakt, že nutrie si hloubí úkryty přímo v březích, což strážníkům ztěžuje přístup.

 

Náměstek Volf zdůraznil, že řešení tohoto problému vyžaduje nejen akce ze strany městských orgánů, ale také širší spolupráci a uvědomění obyvatel.

 

Osvěta a informovanost veřejnosti o škodlivosti krmení invazivních druhů je klíčová pro zmírnění této situace,“ upozornil Vojtěch Volf.

 

Odbor životního prostředí varuje rovněž před nevhodným krmením vodního ptactva, což má negativní dopad na ekosystém a zdraví ptáků.

 

Foto: Město Zlín