Přejít k hlavnímu obsahu
Na člověka závislého na alkoholu je třeba se dívat s pochopením a lidskostí, říká Hana Davidová

Na člověka závislého na alkoholu je třeba se dívat s pochopením a lidskostí, říká Hana Davidová

St 13. 10. 2021 - 19:02 Zlín

Hana Davidová pracuje v Domově se zvláštním režimem Pržno, který spadá pod Sociální služby Vsetín, na pozici manažera transformace zaměřujícího se na práva klientů a individuální péči. Za svou příkladnou práci dostala letos od Zlínského kraje ocenění pro nejlepší Pracovníky sociálních služeb pro rok 2021.

 

Domov se zvláštním režimem v Pržně je určen dospělým mužům a ženám starším 40 let, jejichž duševní stav je kvůli předchozí závislosti na alkoholu do té míry poznamenán, že potřebují sociální i psychoterapeutickou pomoc a určitou míru podpory, aby se mohli alespoň částečně vrátit k běžnému fungování ve společnosti.

 

Máme u nás 64 klientů, mezi nimiž převažují muži. Jsou to lidé, kteří svůj život zpravidla prožívali buď v psychiatrické léčebně, nebo na ulici a nemají kam jít,“ přibližuje účel domova Hana Davidová. Je si vědoma toho, že služba, kterou poskytují, není veřejnosti dostatečně známá a navíc pohled na ni bývá často zastíněn předsudky. „Na člověka závislého na alkoholu se bohužel stále pohlíží jako na někoho, kdo si za všechny své problémy může sám. Ale i na tyto lidi bychom se vždy měli dívat s pochopením a lidskostí, protože vždy existují důvody, proč selhávají. Víme, čím si prošli a proč se dostali na sociální dno. O to víc nás potom těší každý jejich úspěšný krůček na cestě do ´normálního´ života,“ říká Hana Davidová.

 

S muži a ženami v domově pracují individuálně a podporují je v tom, aby se nejen dokázali postarat o běžné denní povinnosti, ale aby se také mohli uplatnit na chráněném trhu práce. „Mnozí naši klienti jsou velmi šikovní a možnost jakkoliv pracovat, případně tvořit umělecká díla v rámci arteterapie je velmi naplňuje,“ konstatuje paní Davidová.

 

Hana Davidová si nesmírně váží vstřícného přístupu ze strany obce Pržno – například při pořádání výstav, kde mohou klienti prezentovat to, co v domově vytvořili. „Chci poděkovat paní starostce za to, jak nám obec pomáhá začleňovat se do života místní komunity. Myslím, že to není úplně běžné, ale je to pro nás a pro naše klienty hodně důležité,“ říká Hana Davidová, která se své specializaci věnuje již od roku 2002 a stále ji baví.