Přejít k hlavnímu obsahu
Kotěrovu ulici ve Zlíně uzavře na čtyři měsíce rekonstrukce vodovodního přivaděče

Kotěrovu ulici ve Zlíně uzavře na čtyři měsíce rekonstrukce vodovodního přivaděče

Zlín

Rekonstrukce zastaralého a stále více poruchového vodovodního přivaděče si vynutí úplnou uzavírku Kotěrovy ulice ve Zlíně. Stavební práce zde začnou v pondělí 6. března a potrvají až do konce června. Uzavírka si vyžádá dopravní omezení v Kotěrově i přilehlých ulicích.

 

Přípravné a následně stavební práce na rekonstrukci páteřního vodovodu v Kotěrově ulici přinesou omezení dopravy i běžného života místních obyvatel.

 

Obnova s celkovou uzavírkou je rozdělena na dvě etapy, přičemž každá potrvá v závislosti na místních podmínkách, počasí a nepředvídatelných komplikacích jeden až dva měsíce,“ říká radní pro oblast dopravy Václav Kovář.

 

První etapa stavby potrvá od března do dubna a dotkne se úseku od ulice Lipová po dům č. p. 903 na ulici Kotěrova. Druhá etapa se uskuteční od května do června v úseku od domu č. p. 903 na ulici Kotěrova po ulici A. Randýskové.

 

V ulici Kotěrova začne platit úplný zákaz vjezdu, zabezpečen bude pouze průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému. „Místní obyvatelé proto musí počítat s tím, že po dobu rekonstrukce nebude možné parkovat před domy. Chodců se omezení netýká. Pokud jde o svoz komunálního a BIO odpadu, bude probíhat standardně podle Odpadového kalendáře TS Zlín bez omezení, což zajistí společnost provádějící rekonstrukci,“ upozornil Kovář.

 

Kvůli pracem na ulici Kotěrova dojde rovněž k omezení plynulosti dopravy v přilehlých ulicích A. Randýskové, Topolová, Krátká, Lipová a Vysoká. K Lékařskému domu bude příjezd umožněn od pondělí do pátku bez omezení, motoristé však musejí počítat s problematičtějším parkováním v okolních ulicích.

 

Jelikož jde o rekonstrukci vodovodního přivaděče, dodávky pitné vody do nemovitostí bude po celou dobu stavebních prací zajišťovat suchovod. Dělníci jej uloží podél vodovodu a přepojí na něj všechny přípojky. K odstávkám na přepojení bude docházet jen na nezbytně nutnou dobu, přičemž občané o nich budou vždy v předstihu informováni.

 

V součinnosti se statuárním městem Zlín jsme učinili všechny kroky k tomu, aby rekonstrukce proběhla v co nejkratším možném čase a omezení mělo minimální dopad na občany i podnikatele. Práce budou probíhat pouze v denní době, primárně jen v pracovních dnech s maximální eliminací hluku a prašnosti,“ ujistil za Vodovody a kanalizace Zlín technický dozor investora Marek Vachata.

 

Po dokončení stavby čeká ulici Kotěrova rekonstrukce, která zahrne výměnu asfaltu, poškozených silničních obrubníků a také opravu dotčených zpevněných ploch včetně přilehlé zeleně.