Přejít k hlavnímu obsahu
Etnografickou sbírku muzea obohatila perlička z 19. století

Etnografickou sbírku muzea obohatila perlička z 19. století

St 10. 3. 2021 - 18:00 Zlín

Etnografická sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně byla nedávno obohacena o zajímavý předmět – špalíček kramářských tisků. Dárce jej objevil v rodinné knihovně.

 

Jedná se o svazeček obsahující 32 textů písní zpívaných dříve na trzích či jarmarcích. Jednotlivé písně pocházejí z let 1815 až 1866, jsou hrubě sešity režnou nití a všity do obalu z režného plátna. Většina témat v knižním špalíčku je nábožných, zařazeny jsou ale i světské písně, které v historii často plnily funkci zpravodajskou, a ve svazku nechybí ani příběhy mravoučné.

 

Dlouholetá kurátorka etnografických sbírek muzea Alena Prudká dodává: „V našem novém špalíčku však chybí jedno velmi oblíbené kramářské téma, a to písně lyrické a milostné, věnované „mládencům a pannám“ a „pro poučení i pro obveselení mysle na světlo vydané“, které obvykle zachycují celou škálu milostných vztahů. Původní majitel našeho špalíčku, který si nastřádané tisky takto sešil do drobné knížky, evidentně dával přednost tématice jiné.“

 

Interprety těchto písní byli kočovní obchodníci a řemeslníci, kramáři, kteří je zpívali a zároveň na jarmarcích prodávali. Pro posluchače bylo důležité, že si z jarmarku text zpívaného příběhu mohli odnést domů. Tyto půvabné staré sešitky po desetiletí zapomenuté ve starých truhlách či zastrčené za trámy přinášely informace o pozoruhodných událostech či udivujících či hrůzu nahánějících příbězích.

 

Díky nálezci tohoto posledního špalíčku, který je nyní v péči muzejních konzervátorů, je opět muzejní sbírka kramářských tisků bohatší a připravena zaujmout i další pokolení.

 

Zdroj: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně