Přejít k hlavnímu obsahu
Baťova univerzita se stala národním centrem kompetence polymerního výzkumu

Baťova univerzita se stala národním centrem kompetence polymerního výzkumu

Zlín

Baťova univerzita má na svém kontě další významný úspěch. Pracovníci Centra polymerních systémů uspěli ve veřejné soutěži vyhlášené Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Národní centra kompetence, který se zaměřuje na posílení účinné spolupráce výzkumných organizací s praxí. Zlínští vědci se budou zabývat problematikou polymerů a jejich dopadů na životní prostředí.

 

Ojedinělý projekt s názvem „Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století“ je jeden z 18 projektů, které uspěly v mezinárodním hodnocení projektových návrhů. Ty předložily české vysoké školy a ústavy Akademie věd. V rámci programu Národních center kompetence se jedná o jediný projekt zaměřený na problematiku polymerů a jejich dopadů na životní prostředí. Koordinujícím pracovištěm bude právě zlínské Centrum polymerních systémů.

 

„Je to velká čest a zároveň výzva. Polymerní výzkum má ve Zlíně dlouholetou tradici a získaný projekt nasvědčuje, že si Centrum polymerních systémů za 12 let své existence vydobylo významné postavení ve svém oboru na národní i mezinárodní úrovni,“ uvedl ředitel Centra polymerních systémů a hlavní řešitel projektu Vladimír Sedlařík.

 

Jedná se o rozsáhlý šestiletý projekt, jehož celkové náklady řešitelského konsorcia činí téměř 380 milionů korun, přičemž čtvrtina z těchto nákladů bude hrazena z firemního sektoru. Ve hře je dále žádost o rozšíření projektu ze zdrojů Národního plánu obnovy ve výši přesahující 140 milionů korun. Zapojeno je do něj 24 účastníků z řad univerzit, průmyslových partnerů i neziskových organizací zabývajícími se polymerními technologiemi a jejich dopady na životní prostředí.

 

Vlastní řešení projektu zahrnuje široké spektrum výzkumných úkolů, jejichž výsledky mají předpoklad pro brzké uplatnění v praxi. „Konkrétně se jedná například o projekty zaměřené na zvýšení účinnosti a automatizaci procesu třídění plastů při jejich recyklaci nebo nalezení nových způsobů, jak efektivně získat ekonomicky cenné látky z plastového odpadu,“ popisuje Vladimír Sedlařík.

 

Projekt se bude rovněž věnovat problematice recyklace pneumatik, využití obnovitelných zdrojů a odpadů pro výrobu polymerů nebo detekci a záchytu dnes hojně diskutovaných mikroplastů.

 

„Nosným tématem všech dílčích projektů je zodpovědné nakládání s materiály a energiemi, ekologické šetrné a bezpečné přístupy s přihlédnutím k legislativní a ekonomické smysluplnosti vznikajících řešení,“ zdůrazňuje Vladimír Sedlařík.

 

Foto: UTB