Přejít k hlavnímu obsahu
Modernizace Vsetínské nemocnice bude pokračovat výstavbou centrálního objektu chirurgických oborů

Modernizace Vsetínské nemocnice bude pokračovat výstavbou centrálního objektu chirurgických oborů

Ne 29. 5. 2022 - 13:01 Vsetín

Výstavba nového centrálního objektu chirurgických oborů včetně operačních sálů a urgentního příjmu, který bude napojen na nedávno otevřený pavilon interních oborů. To je hlavní cíl dalších investičních akcí ve Vsetínské nemocnici.

 

Plán investičního rozvoje Vsetínské nemocnice schválili na pondělním zasedání 23. května krajští radní. Jeho hlavním zadáním bylo docílit logického a funkčního provázání zdravotnických činností a nezdravotnických provozů nemocnice včetně dopravní obsluhy areálu.

 

V první fázi by měl vzniknout nový funkční blok budov v těsné návaznosti na nově otevřený pavilon interních oborů.

 

Po takzvané nulté etapě, zejména v souvislosti s vymístěním pracovišť z nevyhovujících prostor, bude následovat příprava území na stěžejní investici, a tou je výstavba centrálního objektu chirurgických oborů,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová, zodpovědná za oblast zdravotnictví.

 

Plán investičního rozvoje je rozdělen na několik etap. Už nyní je hotová rekonstrukce budovy M, kde byla vybudována nová serverovna a kam se na začátku letošního roku přestěhovalo oddělení informačních systémů. Zahájena je už také rekonstrukce pavilonu K, kde bude nově umístěno pracoviště hemodialýzy. Její dokončení je plánováno na příští rok.

 

Letos v srpnu by pak měla začít výstavba nového pracoviště, kde bude sídlit magnetická rezonance, její dokončení předpokládáme v listopadu 2023,“ uvedl radní Zbyněk Fojtíček, zodpovědný za oblast investic.

 

Aktuální plán investičního rozvoje navazuje na plán z roku 2014. „Od původního návrhu se nový návrh liší tím, že řeší nejdříve ty nejpalčivější provozní problémy zdravotnických pracovišť, kterými je jednak provoz dialýzy ve starém interním pavilonu, a dále zavedení nové diagnostické metody s pomocí magnetické rezonance. Tyto kroky umožní demolici staré interny a přípravu území pro další kroky směřující k dostavbě a modernizaci celého areálu nemocnice,“ dodala předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice Věra Prousková.