Přejít k hlavnímu obsahu
Ve Valašském Meziříčí kontrolují bezpečnost školních budov

Ve Valašském Meziříčí kontrolují bezpečnost školních budov

St 24. 11. 2021 - 20:01 Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí probíhá v současné době bezpečnostní kontrola na všech mateřských a základních školách zřizovaných městem. Hlavním smyslem akce je odhalit silné a slabé stránky v oblasti zabezpečení budov a navrhnout postupy předcházející vzniku rizikových situací.

 

Školy a školská zařízení patří mezi takzvané „měkké cíle“. Tento termín se používá pro označení míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Město Valašské Meziříčí ve spolupráci se Zlínským krajem a Ministerstvem vnitra v současné době realizuje projekt, který má odhalit silné a slabé stránky v oblasti zabezpečení budov.

 

Naší prioritou je bezpečnost dětí a samozřejmě také předcházení možným krizovým událostem. Cílem projektu je tak mimo jiné minimalizace hrozby útoku ozbrojeného agresora,“ uvedla místostarostka Zdislava Odstrčilová.

 

Zástupci Asociace Bezpečná škola procházejí jednotlivé školy a hodnotí stávající bezpečnostní situace. Každou školu detailně kontrolují z pohledu možného vniku nežádoucí osoby nejen do areálu, ale také do samotné budovy.

 

Vycházíme z metodiky Ministerstva vnitra pro vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle. Zároveň se však snažíme, aby byla analýza co nejkomplexnější z pohledu bezpečnosti a nabídla vedení škol i městu jasný seznam silných a slabých stránek. Samozřejmostí jsou také doporučení k minimalizaci možných rizik. Neděláme ze škol věznice, ale snažíme se posilovat bezpečnost dětí,“ uvedl prezident Asociace Bezpečná škola Libor Sladký.

 

Projekt vítá také místostarostka Yvona Wojaczková, která má v gesci právě oblast školství. „Potěšilo mě, že zástupci Asociace Bezpečná škola velmi pozitivně hodnotili fakt, že všechny naše školy mají zabezpečené vstupy. Zároveň jsou zde aktivní vrátní, školníci a další zaměstnanci, kteří kontrolují, aby se do školy nedostal nikdo nepovolaný. Samozřejmě také vítáme každé doporučení odborníků, které povede ke zvýšení bezpečnosti dětí,“ řekla Yvona Wojaczková.