Přejít k hlavnímu obsahu

Provozovatelem valašskomeziříčské nemocnice zůstává AGEL. Smlouvu má na dalších 35 let

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí má zajištěn provoz nemocnice na další tři a půl dekády. Staronovým provozovatelem Nemocnice Valašské Meziříčí bude od 1. ledna 2024 skupina AGEL.

 

Nemocnice Valašské Meziříčí slouží od roku 1965 nejen občanům města, ale také přilehlého regionu. Od 1. ledna 2004 ji provozuje skupina AGEL, která je nájemcem budov a pozemků vlastněných městem Valašské Meziříčí, a to na základě smlouvy až do letošního 31. prosince. Město tedy muselo vyhlásit soutěž na nového provozovatele, který bude zdravotní péči v nemocnici zajišťovat od 1. ledna 2024.

 

V rámci koncesního řízení jsme obdrželi jedinou nabídku, a to od stávajícího provozovatele Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí. Vzhledem k tomu, že splnil podmínky účasti v zadávacím řízení na pacht závodu, mohli výběr tohoto dodavatele potvrdit také zastupitelé,“ vysvětlila vedoucí právního oddělení radnice Lucie Rapantová s tím, že skupina AGEL bude valašskomeziříčskou nemocnici provozovat dalších 35 let.

 

Příprava zadávacích podmínek jedné z nejdůležitějších smluv v historii města trvala rok a půl. „Protože se jednalo o právně i legislativně velmi složitý proces, oslovili jsme renomované odborníky, kteří nám s přípravou pomáhali,“ uvedl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

 

Podle předsedy dozorčí rady Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí Milana Leckéšiho bylo při složitých jednáních o textaci smlouvy dosaženo dohody, která je pro obě strany vyvážená.

 

Skupina AGEL může kontinuálně navázat na 20 let svého působení jako provozovatel nemocnice a nadále zajišťovat kvalitní zdravotní péči pro spádový region. V uplynulých letech potvrdila nejen svými investicemi do přístrojové techniky a některých stavebních úprav, což vyjádřeno finančně znamenalo v součtu sumu přesahující 250 mil. Kč, ale také rozvojem poskytovaných léčebných a diagnostických metod to, že je pro město seriózním, profesionálním a stabilním partnerem,“ myslí si Leckéši.

 

Výše nájemného činí bezmála 10 milionů korun s tím, že bude každoročně indexována, tedy navyšována mimo jiné o inflaci, a to už od 2. čtvrtletí roku 2024. Město se však zároveň zavázalo k tomu, že 80 procent nájemného bude jako vlastník investovat zpět do oprav stávajících budov a areálu nemocnice. Staronový provozovatel má pak mimo jiné povinnost zachovat stávající rozsah zdravotní péče a umožnit provoz soukromých ordinací.

 

Zároveň musí do šesti let od uzavření smlouvy vybudovat pavilon následné péče s kapacitou minimálně 30 lůžek a možností rozšíření o další dvě podlaží. V tomto případě se předběžně počítá s náklady 200 milionů korun s tím, že se tato budova po uplynutí 35 let stane majetkem města,“ představil podmínky nové smlouvy platné od 1. ledna 2024 starosta Stržínek.

 

Foto: FB Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí