Přejít k hlavnímu obsahu

SŠ-COPT se stala Fakultní školou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Uherský Brod

Udělení souhlasu s užíváním titulu Fakultní škola od Fakulty strojní, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava podepsali v budově Střední školy – Centra odborné přípravy technické představitelé obou škol. Za vysokou školu děkan Robert Čep a ředitelka střední školy Hana Kubišová.