Přejít k hlavnímu obsahu
MHD v Uherském Hradišti bude obsluhovat nový dopravce. Veřejnou zakázku vyhrála Znojemská dopravní společnost – PSOTA

MHD v Uherském Hradišti bude obsluhovat nový dopravce. Veřejnou zakázku vyhrála Znojemská dopravní společnost – PSOTA

Uherské Hradiště

Uherskohradišťská radnice rozhodla o novém dopravci pro městskou hromadnou dopravu. Vítězem veřejné zakázky se stala Znojemská dopravní společnost – PSOTA, která by měla zajišťovat dopravní obslužnost ve městě až do roku 2033.

 

Uherské Hradiště zahájilo zadávací řízení už v první polovině roku 2023, aby byl co nejdříve znám vybraný dopravce, který nabídne nejlepší ekonomické podmínky za dodržení kvalitativních požadavků, mezi které patří nízkopodlažní vozidla či klimatizace. Celkem obdrželo 6 nabídek.

 

„Termín rozjezdu nové MHD od začátku letošního roku jsme však museli odložit kvůli návrhu, který řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podal v loňském roce výrobce vozidel, který ani do soutěže nebyl zapojen, a který řeší velikost autobusů. Ty my potřebujeme vzhledem k místním podmínkám menší,“ sdělil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

 

Kdy dojde ke spuštění nové MHD v Uherském Hradišti, zatím nelze předjímat, termín se bude odvíjet od rozhodnutí ÚOHS. Ten sice návrh navrhovatele zamítl, protože nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření, avšak navrhovatel podal proti tomuto rozhodnutí rozklad. V řízení o rozkladu nebylo dosud předsedou Úřadu rozhodnuto.

 

„Pokud jde o samotné vyhodnocení veřejné zakázky, město nyní může rozhodnout o výběru a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, smlouva však bude moci být uzavřena až po pravomocném rozhodnutí předsedy ÚOHS za předpokladu, že bude prvostupňové rozhodnutí Úřadu potvrzeno,“ vysvětlil Blaha.

 

Snahou města je zavedení moderního, uživatelsky atraktivního a efektivního systému veřejné dopravy, který bude plně odpovídat potřebám co nejpočetnější části občanů města.

 

Stávající systém fungování veřejné dopravy je nemoderní a překonaný, není pro cestující atraktivní ani přívětivý a zaostává za obecnými trendy,“ informovala uherskohradišťská radnice na svém webu.

 

Nový provozní model MHD se opírá o data získaná z podrobných průzkumů. Bylo provedeno nejen sčítání cestujících v autobusech, ale také sociologický průzkum dopravního chování obyvatel a jeho potřeb, zvlášť dle jednotlivých čtvrtí, sídlišť a místních částí.

 

Linkové vedení autobusů MHD výrazně lépe pokrývá zastavěná území a nabízí řadu nových zastávek. Některé z nich byly vybudovány už v předstihu, jako např. ve Staré Tenici, na Moravním náměstí, u Smetanových sadů nebo zastávka v ulici Kollárova u středních škol,“ dodává radnice s tím, že další zastávky by měly být vybudovány v návaznosti na spuštění nové koncepce MHD.

 

Foto: Znojemská dopravní společnost - PSOTA