Přejít k hlavnímu obsahu
Archeologický výzkum v Polešovicích přinesl nálezy dávné historie. Jeden z objektů může být starý až 6000 let!

Archeologický výzkum v Polešovicích přinesl nálezy dávné historie. Jeden z objektů může být starý až 6000 let!

Polešovice

Výstavba nových bytů na polní trati Díly, jak se po generace tato oblast v Polešovicích nazývá, odkryla nečekané tajemství dávné historie. Archeologové zde při výzkumu narazili na cenné nálezy z dob Římanů, tedy přibližně z období 3. až 4. století našeho letopočtu. Jeden z nalezených objektů může být dokonce starý až šest tisíc let!

 

Návrší nad Polešovicemi se letos stalo prostorem pro vybudování nové obytné zóny, která navázala na výstavbu v předchozích letech. Už při terénních pracích prováděných při zahájení stavby silniční sítě zde došlo k zachycení archeologických situací a další objevy na sebe nenechaly dlouho čekat. Archeologům Slováckého muzea se podařilo najít několik objektů datovaných do mladší až pozdní doby římské.

 

„V tomto období se zde usadilo germánské obyvatelstvo. Jejich pobyt je zde doložen od 2. poloviny 3. století až do 4. století našeho letopočtu. Dochovaly se po nich zahloubené objekty s popelovitou výplní, jeden i s pozůstatkem pece, jejíž výplň obsahovala kromě destrukce původní hliněné kopule také střepy rozbitých keramických nádob, omazy dřevohliněných staveb, skelnou a železitou strusku, zvířecí kosti, dále nástroj vyrobený z odřezaného jeleního parohu určený nejspíše ke kopání nebo provrtané kamenné závaží rybářské sítě,“ upozornila archeoložka Slováckého muzea Dana Menoušková.

 

Na jedné z parcel byl výkopem zachycen také zahloubený objekt datovaný do mnohem staršího období. Podle střepů keramických nádob jej lze přiřadit k lengyelské kultuře.

 

„Její příslušníci na našem území pobývali ve 2. polovině 5. tisíciletí před naším letopočtem, tedy před více než šesti tisíci lety. Lidé této kultury zdobili svou keramiku typickými půlkulovitými pupky. Takováto výzdoba se objevila i na jednom z vyzvednutých střepů,“ dodala Menoušková.

 

„Lokalita „Díly“ byla dosud z hlediska archeologických nálezů známá pouze díky pohřebišti kultury popelnicových polí z mladší až pozdní doby bronzové, tedy 1 300 až 750 let před naším letopočtem, germánské osídlení bylo v této poloze zaznamenáno poprvé až v letošním roce,“ navázal na slova své kolegyně archeolog Zdeněk Kuchař.

 

Výstavba nových rodinných domů v této lokalitě pokračuje i nadále, archeologové proto očekávají další zajímavé nálezy.

 

Foto: Slovácké muzeum