Přejít k hlavnímu obsahu
Otrokovický SENIOR se ještě více zaměří na paliativní péči

Otrokovický SENIOR se ještě více zaměří na paliativní péči

Otrokovice

Nedílnou součástí pobytových služeb otrokovického SENIORu je i péče o klienty v závěrečných fázích života, kteří často trpí postupnou ztrátou soběstačnosti či závažnými změnami zdravotního stavu. SENIOR se proto zaměřuje na posílení paliativní péče, aby klientům i jejich blízkým mohl poskytovat co nejlepší sociální i spirituální podporu.

 

První klienty v hospicové nebo paliativní péči jsme měli již v roce 2019. V praxi se ukazuje, jak důležité a nenahraditelné jsou služby v oblasti paliativní péče. Od příštího roku proto chceme na tuto oblast klást větší důraz a věnovat se nejen klientům, ale i jejich rodinám,“ uvedl ředitel SENIORu Otrokovice Zdeněk Mikel.

 

Paliativní péče je komplexní a na kvalitu života zaměřená péče poskytovaná těm, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí. Opatření jsou orientována na mírnění bolesti, tělesných a duševních příznaků nemocí, jako je např. nechutenství, nevolnost, ztráta tělesné váhy, deprese či porucha spánku.

 

Poskytujeme sociální a spirituální podporu nejen klientům, ale i jejich rodinám. Chráníme důstojnost klientů, dbáme na individuální přístup, zajímáme se o přání a potřeby klientů,“ doplnila staniční sestra budovy C otrokovického zařízení Pavlína Macešková.

 

O klienty pečuje multidisciplinární tým SENIORu Otrokovice složený z praktického lékaře, psychiatra, zdravotnického personálu, pracovníků přímé obslužné péče, nutriční terapeutky, rehabilitační pracovnice, sociálních a aktivizačních pracovníků.

 

Spolupracujeme také s externím paliativním týmem, který pravidelně navštěvuje klienty v paliativní péči, navrhuje, vyhodnocuje a kontroluje průběh léčby až do závěru života klienta. Umožňujeme klientovi strávit poslední chvíle života v soukromí a v přítomnosti jeho blízkých. Naši klienti už zpravidla našli svůj domov v našich pobytových zařízeních. Chceme jim zajistit, že už se nebudou muset stěhovat třeba do hospiců,“ zdůraznil smysl posílení paliativní péče ředitel Zdeněk Mikel.

 

V příštím roce si pracovníci zařízení kladou za cíl nejen se v paliativním přístupu nadále vzdělávat, ale také o něm informovat s předstihem rodinné příslušníky klientů a širokou veřejnost formou odborně vedených přednášek i osobních setkání.

 

Foto: Město Otrokovice