Přejít k hlavnímu obsahu
Otrokovice zvýší poplatek za odpad. O kolik to bude?

Otrokovice zvýší poplatek za odpad. O kolik to bude?

Otrokovice

Otrokovická radnice poprvé od roku 2005 zvýší poplatek za komunální odpad. Místo dosavadních 480 korun obyvatelé nově zaplatí 720 korun. Důvodem jsou rostoucí náklady na provoz obecního systému odpadového hospodářství.

 

Otrokovice ročně vynaloží za obecní systém odpadového hospodářství přibližně 21,5 milionů korun, na poplatcích se však do městské kasy vrátí méně než polovina. 

 

V letošním roce jsme se ještě snažili udržet poplatky ve stávající výši. Tento stav je ale dlouhodobě neudržitelný. Vlivem zvyšujících se cen za skládkování se samozřejmě zvyšují i náklady na provoz celého systému, který představuje čím dál vyšší zásah do městského rozpočtu. Navýšením poplatku žádáme občany, aby se na nákladech provozu tohoto systému podíleli spolu s městem. Pokud se budeme bavit v měsíčním vyčíslení, je celková platba po navýšení 60 korun,“ sdělila starostka Otrokovic Hana Večerková.

 

Stávající sazba poplatku 480 Kč na rok platí v Otrokovicích od roku 2005. „Poplatek se nezměnil celých 18 let a Otrokovice se tak držely vždy na spodní cenové hranici ve srovnání s dalšími městy. Zatímco poplatek navyšován nebyl, náklady neúměrně rostly. Pokud bychom vzali v úvahu pouze inflaci, došlo během této doby k navýšení o 60 %. Společně se zastupiteli jsme se proto jednomyslně shodli na zvýšení poplatku na 720 korun,“ uvedla Hana Večerková.

 

Náklady na provoz systému v sobě zahrnují svoz směsného komunálního odpadu a jeho likvidaci na skládce, svoz a zpracování využitelných odpadů a provoz sběrných dvorů včetně likvidace odpadů z nich. Šetřit rozpočet naopak pomáhá třídění odpadů. „Díky sběru a následnému prodeji využitelných odpadů se městu vrací přibližně 3 miliony korun,“ upřesnila tisková mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.

 

Na poplatku za komunální odpad město dosud vybralo ročně 8 milionů korun. Zbývajících 10,5 milionů korun, tedy přibližně 50 % z celkových nákladů, město hradí ze svého rozpočtu. Aktuálně platí za odpady 16 900 poplatníků. Osvobozeno od poplatku je přibližně 1300 lidí. Zvýšení sazby poplatku bude tedy představovat zvýšení příjmů města o přibližně 4 miliony korun za rok. 

 

Důležité je ale připomenout, že náklady města se v příštím roce zvednou vlivem vládního balíčku a rozdílné sazbě DPH, která se v tomto případě zvyšuje z 15 na 21 %. Také se zvyšuje výše zákonného poplatku za uložení odpadu na skládce. Město tak bude na udržení systému odpadového hospodářství stále doplácet přibližně polovinu všech nákladů,“ zdůraznila Hana Večerková.

 

Platby za poplatky si lidé mohou rozložit do splátek. „U vícečlenných rodin může jednorázová úhrada poplatku způsobit těžkosti, proto bychom chtěli lidem nabídnout možnost platby ve splátkách s tím, že celý poplatek musí být uhrazen do konce května,“ uzavřela starostka Otrokovic.

 

Foto: Město Otrokovice