Přejít k hlavnímu obsahu
Luhačovice nesouhlasí se stavbou stožárů vysokého napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem

Luhačovice nesouhlasí se stavbou stožárů vysokého napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem

Luhačovice

Už několik desítek let se plánuje stavba stožárů vysokého napětí v lokalitě mezi Slušovicemi a Slavičínem. S tímto záměrem nesouhlasí luhačovická radnice, podle níž by výstavba mohla mít negativní dopad na cestovní ruch spojený s lázeňstvím i na kvalitu bydlení v Řetechově.

 

Elektrické vedení má vést přes Vizovické vrchy, Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty nebo Luhačovické Zálesí. Stavba by tak zasáhla i kulturní památky, jako je například poutní místo Provodov – Malenisko.

 

Starosta Luhačovic Marian Ležák připomíná, že Luhačovice a okolí Řetechova jsou známé svým jedinečným krajinným rázem se zelenými horizonty, které nikdy nebyly zasaženy necitelnou zástavbou nebo průmyslovými stavbami.

 

Ať už za první republiky, během války nebo v době komunismu si nikdy nikdo nedovolil tuto krajinu narušit nebo ničit. Nyní je tu tlak na necitelný a nenapravitelný zásah do Luhačovického Zálesí v podobě nešťastně naprojektovaného vedení vysokého napětí od distribuční společnosti,“ myslí si Marian Ležák.

 

I když si jsou v Luhačovicích vědomi potřeby elektrické energie, mělo by se podle Ležáka najít takové řešení, které bude ohleduplné k místnímu prostředí a bude respektovat dědictví ceněného krajinného rázu.

 

Je potřeba ctít pravidla, která fungují i v jiných zemích, například v Německu nebo v Norsku, a netlačit své levné provedení bez ohledu na to, že dojde tímto zásahem k poničení lázeňské krajiny, která je ohodnocena vysokým stupněm rekreačního potenciálu,“ vysvětluje starosta Luhačovic.

 

Podle vedení Luhačovic byla investorem nedostatečně zpracována dokumentace k posouzení vlivu stavby na životní prostředí známá jako EIA. Proto se nyní město připojuje k obcím, které nesouhlasí s navrženou podobou nadzemního vedení, a požaduje přepracování trasy s ohledem na ochranu krajiny.