Přejít k hlavnímu obsahu
Konec čekání na zelenou. Průtah v Bohuslavicích je po roce opět zprovozněn

Konec čekání na zelenou. Průtah v Bohuslavicích je po roce opět zprovozněn

Pá 8. 10. 2021 - 20:03 Bohuslavice u Zlína

Rekonstrukce přes kilometr dlouhého průtahu v Bohuslavicích u Zlína je po roce u konce. Stavební práce stály 18,1 milionu korun.

 

Stavební úprava vozovky silnice II/497 o délce 1262 metrů v průjezdním úseku obce Bohuslavice u Zlína byla dokončena. Spočívala v obnově živičných vrstev včetně sanace trhlin. Šířka vozovky byla sjednocena mezi obrubami na 7 metrů s normovým rozšířením ve směrových obloucích.

 

Obnoveno zde bylo i odvodnění vozovky pomocí uličních vpustí, zaústěných do kanalizace, případně do vodoteče. Dále se rovněž opravily dva propustky, zastávkové pruhy osobní linkové dopravy, svislé a vodorovné dopravní značení a bezpečnostní zařízení,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy Radek Doležel.

 

Úprava silnice byla realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou obcí Bohuslavice u Zlína. Obecní zakázka zahrnovala stavební úpravu chodníků a výstavbu nových, úpravu napojení místních komunikací, úpravu nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, nasvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení, úpravu křižovatky, vegetační úpravy a další související stavební úpravy.

 

Stavební práce byly zahájeny 21. září 2020, přerušeny přes zimní období a ukončeny koncem září 2021. Konečná cena za tuto zakázku činí 18,140 milionu korun.